АП обяви конкурсите за топлофикации Ловеч, Плевен, Габрово и Велико Търново

Агенцията за приватизация обяви публично оповестени конкурси за продажбата на топлофикациите в Ловеч, Плевен, Габрово и Велико Търново, съобщиха от агенцията. Оттам допълниха, че конкурсът отговаря на одобрената от Съвета за икономическа политика към МС доклад за предстоящата приватизация на дружествата от енергийния сектор.

Във вторник АП обяви и нов публичен търг с явно наддаване за 100 % от капитала на "Топлофикация - Лозница" ЕАД. Началната тръжна цена е 55 000 лв., а стъпката на наддаване - 5000 лева. Депозитът за участие в търга е 16 500 лева.

Търгът ще се проведе в АП, на 32-ия ден от обнародването на решението в Държавен вестник. Цената на тръжната документация е 1000 лева и може да бъде закупена от агенцията най-късно до два дни преди провеждането на търга.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?