АП обяви търг за "Мини открит въгледобив" - Перник

Агенцията за приватизация обяви публичен търг с явно наддаване за "Мини открит въгледобив" ЕАД - Перник. Продават се 100 процента от капитала на дружеството, чиято дейност е добив и обогатяване на кафяви каменни въглища.

Началната тръжна цена е 5 200 000 лв., а стъпката на наддаване - 200 000 лева. Депозитът за участие в търга е в размер на 2 500 000 лева.

Още от Бизнес