АП предлага двустепенен конкурс за продажбата на "Балкан Ер Тур"

Агенцията за приватизация предлага "Балкан ер турд" да се раздържави чрез публично оповестен двустепенен конкурс, както бяха продадени БТК и "Булгартабак холдинг", предвижда проекта на стратегия за приватизация на въздушния превозвач, която АП представи днес.

В нея се казва, че държавата ще предложи за раздържавяване минимум 51% от капитала на българската авиокомпания "Балкан Ер Тур", а след продажбата на основния дял, до 25% да се продадат чрез "Българска фондова борса" - София.

Проектът ще бъде внесен и за становище в ресорните министерства. Продавачът ще оценява офертите по цена, инвестиционни планове и брой на работните места.

Право да участват в конкурса ще имат стратегически и финансови инвеститори. За стратегически ще се считат български или чуждестранни авиокомпании, които през последните три години имат приходи от въздухоплаване над 100 милиона евро.

В конкурса могат да участват и финансови инвеститори, но те трябва да докажат управление на фонд за над 200 милиона евро.

В проекта за стратегия екипът на АП е отбелязал кризата в авиационния сектор в света, която протича в момента. Така експертите предвиждат като слаба вероятността стратегически инвеститори да проявят интерес към българския национален авиопревозвач.

"Балкан Ер Тур" няма собствен самолетен парк. Така се очаква бъдещият собственик да инвестира тъкмо в тази посока. По данни от 2002 година "Балкан Ер Тур" има статут на назначен превозвач (носител на националния флаг) по 16 международни спогодби. Капиталът на авиокомпанията е 30,1 милиона лева.

Внесеният към момента капитал е 7,6 милиона лева, а останалите 22,5 милиона лева трябва да бъдат внесени в срок от две години, съгласно заповед на министъра на транспорта и съобщенията Пламен Петров от 25 ноември м.г.

В проекта на стратегия е записано, че инвеститорите биха проявили значително по-слаб интерес, ако бъде обявен за продажба миноритарен дял от капитала на авиокомпанията. На предварителния етап на конкурса кандидат-купувачите ще могат сами да посочат колко от капитала на превозвача искат да купят.

След като държавата се запознае с предварителните оферти на кандидат-купувачите, на заключителния конкурсен етап ще бъде определен размерът на капитала на "Балкан Ер Тур", който ще бъде раздържавен.

Чрез промени в устава на авиокомпанията, държавата ще има право на вето при решения за промяна на предмета на дейността ѝ, седалището и ликвидация.

По БТА

Още от Бизнес