АП прекрати сделката за Балканкар

Агенцията за приватизация прекрати процедурата за продажбата на пакет от акции от капитала на "Балканкар nолдинг" (в несъстоятелност), съобщиха от ведомството. Спира се и приватизацията на 14 дъщерни дружества на холдинга.

Решението за прекратяване на процедурата е взето след като конкурсната комисия е преценила, че ценовото предложение на "Балкарс консорциум" е значително по-ниско от определените стойности в приватизационните оценки.

Наредба за търговете и конкурсите не дава възможност за подобряване на офертите в частта им относно условията, по които се извършва тяхното оценяване.

Още от Бизнес