АП удължи конкурса за приватизация на "Балканкар холдинг"

Агенцията за приватизация удължи сроковете в конкурса за приватизацията на обявеният в несъстоятелност "Балканкар холдинг", съобщиха от пресслужбата на АП. Пакета от акции на холдинга се продава заедно със собствеността на държавата в капитала на 14 дъщерни дружества на Балканкар.

Срокът за купуване на конкурсна документация се удължава до 10 март. До 17 март се удължава срокът за писмени искания за разяснения. Срокът за посещения в информационната зала се удължава до 20 март, а до 24 март е срокът за подаване на предварителни оферти.

От АП обясниха, че има повишен инвеститорски интерес, а забавянето на публикуването на съобщението за приватизация в Държавен вестник, съчетано с неподготвената още от синдика информационна зала, ще затрудни инвеститорите.

До момента са купени са шест конкурсни документации, като цената им без информационните меморандуми е 500 лева. Цената на информационните меморандуми е 5000 лева. Те ще бъдат предоставени за купуване само на лица, които отговарят на следните изисквания - стратегическите инвеститори да имат приходи от дейност в машиностроенето за 2001 или 2002 г. в размер на 50 млн. евро, финансовите инвеститори трябва да докажат управление на фонд от над 50 млн.евро и да не са в неизпълнение на задължения, поети по силата на сключени договори за приватизация.

Лицата, които отговарят на тези условия получават сертификат за регистрация и имат право да подадат предварителна оферта за участие в конкурса в срока, определен в конкурсната документация.

Няма да бъдат разглеждани предварителни оферти, които са подадени след изтичане на срока, определен в конкурсната документация, подадени са в незапечатан или прозрачен плик или са подадени от лица, които не са получили сертификат за регистрация в предварителния етап на конкурса.

След разглеждане и преценка на предварителните оферти, АП ще определи лицата, които се допускат до участие в заключителния етап на конкурса. На тях АП ще предостави правила за провеждане на заключителния етап на конкурса.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?