АП вади на търг "Дунарит", Русе

Агенцията за приватизация реши да обяви търг с явно наддаване за 92 на сто от капитала на "Дунарит" ЕАД, Русе, съобщиха от ведомството. Процедурата ще се проведе на 25-ия ден от датата на обнародването на решението в Държавен вестник, уточниха от АП. Пет дни по-рано изтича крайният рок за закупуване на тръжна документация, чиято цена е 1000 лв.

Началната тръжна цена на дружеството е 2 млн. лв., а стъпката на наддаване - 100 000 лева. Депозитът за участие в търга е 200 000 лева.

"Дунарит" ЕАД е основано през 1903 г. първоначално за производство на барут и бикфордов шнур. В момента е еднолично акционерно дружество със 100 процента държавно участие. Дружеството произвежда специална продукция за военнопромишления комплекс, промишлени взривове, горивни газови системи, пластмасови изделия, офисоборудване, инструментална екипировка.

От края на 1999 г. "Дунарит" АД има система на качеството според изискванията на ISO 9001-94 в частта за продукцията за гражданско потребление. Тази продукция представлява около 20 на сто от общата продукция на дружеството.

Сред клиентите на дружеството са "Армет", Италия, "Шеком", Белгия, "Стройпроект" - София, "Електроразпределение-София" и БДЖ.

Споделяне

Още от Бизнес