АПИ обяви повторно търговете за пътна поддръжка за 500 млн. лв.

АПИ обяви повторно търговете за пътна поддръжка за 500 млн. лв.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви повторно обществените поръчки за избор на изпълнители за пътно поддържане на републиканските пътища за следващите пет години за близо 500 млн. лв.

Предишната процедура беше прекратена след като Комисията за защита на конкуренцията установи неточности в тръжните условия. Това стана след обжалване от страна на строителна компания. Сега тези пропуски са отстранени.

Както и досега обществените поръчки са по райони - Северозападен, Северен централен район, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Всеки район е разделен на обособени позиции спрямо областите във него.

Офертите на кандидатите за поддържане на републиканските пътища в Югозападен, Южен централен и Югоизточен район се подават до 17:30 часа на 8 април 2019 г.

За Североизточен, Северен централен и Северозападен район кандидатите могат да подават оферти до 17:30 часа на 11 април 2019 г.

Северозападен район – 86.8 млн. лв.

За Северозападния район общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 86.8 млн. лв. Поръчката е разделена на пет обособени позиции.

 

1 ОПУ Видин с прогнозна стойност 14.3 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 608 км

2 ОПУ Враца с прогнозна стойност 19.1 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 646 км

3. ОПУ Монтана с прогнозна стойност 16.4 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 622.6 км

4. ОПУ Ловеч с прогнозна стойност 18.4 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 732 км

5. ОПУ Плевен с прогнозна стойност 18.6 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 793.7 км

 

Северен централен район – 74.4 млн. лв.

 

За Северен централен район общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 74.4 млн. лв. без ДДС. Поръчката е разделена на 5 обособени позиции.

 

1. ОПУ Велико Търново с прогнозна стойност 23.2 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 964 км

2. ОПУ Габрово с прогнозна стойност 12.1 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 503.7 км

3. ОПУ Разград с прогнозна стойност 12.8 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 505.4 км

4. ОПУ Русе с прогнозна стойност 12.6 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 496.5 км

5. ОПУ Силистра с прогнозна стойност 13.7 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 506 км

 

Североизточен район – 60.2 млн. лв.

За Североизточен район общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 60.2 млн. лв. без ДДС. Поръчката е разделена на 4 обособени позиции.

 

1. ОПУ Варна с прогнозна стойност 14.7 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 647 км

2. ОПУ Добрич с прогнозна стойност 18.4 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 823 км

3. ОПУ Търговище с прогнозна стойност 12.8 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 523.3 км

4. ОПУ Шумен с прогнозна стойност 14.3 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 575.2 км

 

Югоизточен район – 72.9 млн. лв.

 

За Югоизточен район общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 72.9 млн. лв. без ДДС. Поръчката е в 4 обособени позиции.

 

1. ОПУ Бургас с прогнозна стойност 25.1 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1121 км;

2. ОПУ Сливен с прогнозна стойност 14 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 540.5 км

3. ОПУ Стара Загора с прогнозна стойност 20.7 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 803 км

4. ОПУ Ямбол с прогнозна стойност 13.1 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 596.2 км

 

Южен централен район – 94.7 млн. лв.

 

За Южен централен район общата индикативна стойност на обществената поръчка е 94.7 млн. лв. без ДДС. Поръчката е в 5 обособени позиции.

 

1. ОПУ Кърджали с прогнозна стойност 15.5 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 649. км

2. ОПУ Пазарджик с прогнозна стойност 15.6 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 667 км

3. ОПУ Пловдив с прогнозна стойност 23.4 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 918.7 км

4. ОПУ Смолян с прогнозна стойност 18.1 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 538.8 км

5. ОПУ Хасково с прогнозна стойност 22.1 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1011 е км

Югозападен район – 98.6 млн. лв.

За Югозападен район общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 98.6 млн. лв. без ДДС. Поръчката е в 4 обособени позиции.

 

1. ОПУ Благоевград с прогнозна стойност 19.8 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 680 км

2. ОПУ Кюстендил с прогнозна стойност 18.8 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 619 км

3. ОПУ Перник с прогнозна стойност 12.1 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 529.8 км

4. ОПУ София с прогнозна стойност 47.9 млн. лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1349.8 км

 

 

Споделяне

Още от Бизнес