АПИ пусна поръчка за идеен проект за обходен път на Плевен

Индикативната стойност на търга е до 1 млн. лв.

АПИ пусна поръчка за идеен проект за обходен път на Плевен

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) откри тръжна процедура за изработването на разширен идеен проект за югоизточен обходен път на Плевен.

Бъдещият изпълнител ще трябва да изработи разширен идеен проект и да направи пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обходното трасе, чрез който транзитният трафик ще се изведе от централната част на града.

Индикативната стойност на обществената поръчка е до 1 млн. лв. без ДДС.

Срокът за изработване на проекта е 90 дни.

Срокът за подаване на офертите е до 24 април 2020 г.

Обходният път на Плевен ще осигури безопасна връзка за трафика от Русе по път І-3 Бяла - Ботевград и от фериботния комплекс Никопол - Турну Мъгуреле по път ІІ-34 Никопол – Плевен.

Той се прави заради очаквания засилен тежкотоварен поток към Русе по второкласния път Плевен - Ловеч след цялостното изграждане на магистрала "Хемус", е посочено в съобщението на АПИ.

Бъдещият изпълнител ще трябва да разработи два варианта на трасе. Те трябва да са по направлението на т. нар. "жълт" и "син пунктир", изработени през 2007 г.

"Жълтият" вариант започва от пътен възел "Балканстрой" на път ІІ-35 Плевен - Ловеч и е с по-малка дължина - близо 5 км, но преминава в непосредствена близост до природен парк "Кайлъка". При разработването на този вариант трябва да се има предвид, че строителство в природния парк е недопустимо.

Вариантът "син пунктир", с дължина около 19 км, започва от пътен възел "Гривица". Предимството му е, че не засяга природен парк "Кайлъка", но пресича защитената зона "Студенец". Препоръчва се при разработването на този вариант да бъде потърсено техническо решение, с което трасето да се включи в пътен възел "Балканстрой".

И двата варианта имат своите особености и именно проучването трябва да отговори кой е по-подходящият от техническа, експлоатационна и екологична гледна точка за строителство.

След проучването ще бъде проведена процедура по реда на Закона за опазване на околната среда.

След това ще се пристъпи към детайлно разработване на одобреното трасе.

Споделяне

Още от Бизнес