Археолозите към БАН ще получат 40 млн. лв.

Те ще проучват пътните трасета през следващите 4 години

Археолозите към БАН ще получат 40 млн. лв.

Националния археологически институт с музей при БАН ще получи 40 млн. лв. през следващите 4 години за проучване на пътни трасета. Това става ясно от съобщение на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Националният археологически институт с музей при БАН е подал единствен оферта за сключване на рамково споразумение за извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти.

Индикативната стойност на поръчката е 40 млн. лв. без ДДС и е за срок от 4 години.

При изпълнението на големи пътни обекти пътната агенция е възложител както на дейностите по изграждане на отсечката, така и на археологическите проучвания.

За да бъдат обхванати всички спасителни археологически проучвания е необходимо сключване на рамково споразумение. По този начин се избират потенциални изпълнители, притежаващи технически възможности, опит и квалификация, на които да се възложи осъществяването на теренни издирвания на обекти, спасителни археологически проучвания и археологическо наблюдение по време на строителството, за установяване наличието на неизвестни археологически структури.

Стойността на всеки конкретен договор, в зависимост от необходимостта от дадено археологическо проучване, ще бъде изчислена в съответствие с изискванията на Наредбата за извършване на теренни археологически проучвания, е посочено в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?