Архитектурният конкурс за "Супер Бургас" тръгва през септември

До края на септември ще започне процедурата по избор на идеен архитектурен проект за интермодалния терминал в Бургас – огромно инфраструктурно съоръжение, което ще обединява възможностите на морския, железопътния и автомобилния транспорт. Това съобщи транспортният министър, който участва в учредяването на ново акционерно дружество за реализацията на проекта, известен като "Супер Бургас".

Капиталът на компанията "Зона за обществен достъп – Бургас" е 500 000 лева в поименни акции с право на глас за всяка. Всеки от петимата акционери – Община Бургас, Национална компания “Железопътна инфраструктура”, Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", "Български държавни железници" и "Пристанище – Бургас", ще участва в капитала на дружеството с по 100 000 лева.

С днешното учредяване на акционерното дружество направихме сериозна прагматична стъпка към конкретни действия за проектиране и строителство, каза министър Мутафчиев. Целта на дружеството е да проектира и експлоатира зоната.

До септември се очаква да бъдат завършени и правният анализ на територията, изготвянето на прединвестиционно проучване на дейностите в зоната и финансовото обезпечаване на работата за проектирането.

В началото на годината министър Мутафчиев каза, че само проектирането на "Супер Бургас" може да излезе 5 млн. евро.

Реализацията на проекта ще продължи най-малко до 2014 г., Финансирането ще бъде осигурено със средства на държавните компании, които освен това ще кандидатстват за средства по Оперативна програма "Регионално развитие" и за инвестиционен заем.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес