Армейски имоти, археологически обекти и куп други сгради станаха общински

Армейски имоти, археологически обекти и куп други сгради станаха общински

На първото си заседание след лятната отпуска правителството реши да прехвърли куп държани имоти към общините, за да се разрешат техни административни нужди, но и за да развиват търговска дейност.

Общините в Попово, Сливен и Плевен получиха съответно "Ковачевското кале" - археологически обект от 40 000 квадратни метра, античната крепост "Хисарлъка" и част от античната крепост "Сторгозия".

С друго решение на МС от Професионалната гимназия по механотехника в Русе бе отнет терен с площ 794 квадратни метра, с изградена в него двуетажна сграда. Правото на управление се прехвърля на областния управител за изграждането на център за обучение и интегриране на деца със специфични нужди.

Община Враца получава военния радиоклуб – сграда от 256 квадратни метра на ул. "Кръстьо Пишурка" 1 в града. Местната власт ще използва имота, за да разкрие Център за настаняване от семеен тип към Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи "Асен Златаров".

Община Ямбол получава седем бивши армейски имота в града. Те се с обща площ от 720 декара. Намерението на общината е да използва имотите за жилищно строителство, изграждане на търговски центрове, зони за отдих и за комплексно обществено обслужване. Общината получава и част от бившия радиопредавателен център на МВР.

Община Перник получава собствеността върху пленарната зала от 252 квадратни метра, която ползват за заседанията на общинския съвет. Залата се намира на партерния етаж на 14-етажната административна сграда на пл. "Св. Иван Рилски".

В полза на община Бяла Слатина бяха прехвърлени имоти, предоставени за управление на Регионалния инспекторат по образованието във Враца. Те ще бъдат използвани за нуждите на СОУ "Христо Ботев" в с. Габаре.

Община Съединение получи два от петте етажа на административна сграда в града. С новите офиси ще бъдат задоволени нуждите на общината от допълнителни помещения, които да осигурят бързина, равен достъп и качество на извършваните услуги от администрацията.

Административни проблеми се решават и с други три решения, приети от Министерския съвет.

Според тях Регионалната здравноосигурителна каса в Благоевград получава два кабинета с обща площ 47 квадратни метра; Областната дирекция "Земеделие" в Кюстендил взема пет офиса в сградата на ул. "Демокрация" 44; Областната служба за съвети в земеделието в Търговище получава три стаи в сградата на ул. "Христо Ботев" 1.

Правителството обяви за частна държавна собственост четири имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Те се намират в землищата на с. Войводово и на Любимец, област Хасково, на Петрич и на с. Стоил Войвода, област Сливен. Става въпрос за складове и полигони. За тях МО ще търси купувачи.

Споделяне

Още от Имоти