Арсенова плаши Брикел със затваряне, ако не влезе в еконормите

Фабриката за брикети "Брикел" АД в Гълъбово е застрашена от затваряне, ако не изпълни предписания на Министерството на околната среда и водите за намаляване на замърсяванията на околната среда. Това съобщиха днес пред журналисти Нели Илиева, експерт в МОСВ, и Румен Попов, национален координатор на движение "За зелена България", след среща на министъра на околната среда Долорес Арсенова с представители на екологичната организация.

Попов е връчил на министър Арсенова декларация, като едно от исканията в нея е за спиране на производствената дейност на "Брикел". Сгуроотвалът е вече 20 метра над нивата на града и при вятър го засипва с фин брикетен прах, съобщи Попов. Според него нивото на серен диоксид във въздуха е 42 пъти над нормата, а запрашеността - 8 пъти над нормата.

По думите на Румен Попов и Нели Илиева министър Арсенова е обещала бързи мерки за намаляване на замърсяванията. На фабриката ще бъдат дадени предписания за сгуроотвала и ако не бъдат изпълнени до няколко дни, производството ще бъде спряно.

"Брикел"АД беше приватизарана през май 2004 г. Според договора за покупка новият собственик пое задължението да осигурява достатъчно количество годишно производство на брикети, необходими за гарантиране изпълнението на приетите от правителството програми за социално подпомагане в периода до 31.12. 2007 година и в рамките на 20 000 работни часа след тази дата.

Купувачът беше задължен също така да не променя предмета на дейност на дружеството за срок от 5 години, да не намалява акционерното си участие под 50 на сто за същия срок и да не предприема и да не допуска предприемането на действия за ликвидация.

Споделяне

Още от Бизнес