Артисти искат 2% от европарите за възстановяване на България

Артисти искат 2% от европарите за възстановяване на България

439 организации на културни дейци и независими артисти настояват за включване на сектор "култура" като ползвател на 2% от бюджета на Плана за възстановяване и развитие на България в рамките на ЕС. За целта те са изпратили във вторник отворено писмо до вицепремиера Томислав Дончев с аргументирано искане и приоритети, за които да се ползват средствата. Страната ни очаква да получи 6.2 млрд. евро от ЕС през новия програмен период за икономическо възстановяване и устойчивост.

Проста сметка показва, че, ако искането бъде изпълнено в новия програмен период сектор "Култура" ще може да ползва 124 млн. евро от ЕС по това перо. В писмото до вицепремиера се уточнява, че минималните загуби за културния сектор в страната, вследствие на пандемията, се изчисляват на 16.8 млн.лв. Важен детайл е, че данните са на база онлайн анкета, проведена в независим културен сектор в периода 22-24.03.2020. В нея са взели участие 496 души, от които 68% са физически лица, а 32% са представляващи организации в сектора.

През септември вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че достъпът до финансиране е за около 12 млрд. лева, а дотогава бяха събрани 60 проекта и са на обща стойност над 20 млрд. лв. "Затова трябва да бъдат избрани най-качествените от тях", каза тогава Дончев.

Мотиви

Организациите на културните дейци се позоват на еврорезолюция, приета на 18 септември, с която се препоръчва на правителствата на държавите-членки да отделят минимум 2% от средствата, предвидени по Плана за възстановяване и устойчивост "Recovery and Resilience Facility" (RRF).

В писмото до Дончев се посочва, че Франция вече е изпълнила тази препоръка като е отделила 2 млрд. евро за култура от общо 100-те милиарда от своя възстановителен план. Германия обмисля да последва този пример.

По своя замисъл, еврорезолюцията цели създаване на "по-устойчиви на сътресения културни екосистеми" и създаване на културни политики, "обвързани с предизвикателствата на обществото и с прехода към зелена и дигитална икономика", се добавя в писмото.

Приоритети

В писмото до Томислав Дончев културните дейци добавят, че са се обединили около няколко приоритетни сфери, които са ключови за развитието на културата и за чието постигане ще спомогнат евросредствата.

Първо, инвестиции в създаване на българско качествено и конвертируемо в ЕС културно съдържание и в механизми за "износ", но и за достъп на публиките във всички областни градове до съвременно европейско съдържание.

Второ, насърчаване на партньорства както в България (вкл. публично-частни), така и международни. чрез реформи, обмен на иновации и ноу хау.

Трето, създаване на условия за заетост в сферата на изкуствата и културата, вкл. чрез реформи по отношение на статута на независимите артисти, повишаване на квалификацията.

Четвърто, реформаторски инициативи за осигуряване на равнопоставеност - както по отношение на културния живот в различни части на страната, така и по отношение на достъп до ресурси и инфраструктура за различни по статут организации в полето на културата.

"Имаме готовност да започнем да работим по изготвянето на предложения за инвестиционни проекти за Плана, които да обслужват изпълнението на тези ключови за българската култура приоритети", заключават културните дейци.

Споделяне

Още от България