Асен Василев откри сериозни нарушения с базата на АДФИ в курорта "Албена"

Потвърдиха се подозренията за скандалния договор за наем

Асен Василев

Налице са сериозни нарушения при отдаването под наем на учебната база на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в курортния комплекс "Албена". Това става ясно от одит на обществената поръчка, назначен от служебния финансов министър Асен Василев.

В средата на юни Василев назначи проверка след разследване на Mediapool, което показа, че служители на финансовата инспекция, ръководена в онзи момент от Георги Начев, развиват туристически бизнес с държавно имущество, ремонтирано с пари на данъкоплатците.

Оказа се, че учебната база в "Албена" е отдадена под наем на формираната през август 2020 г. Асоциация на експертите по финансов контрол в България с председател Цветан Навчев - шеф на отдел в подчинената на финансовия министър АДФИ и спряган за един от най-близките хора до уволнения от Василев председател на агенцията Георги Начев - бивш служител на ДАНС.

Точно преди да отдаде станцията под наем, държавната финансова инспекция започва ударен ремонт на почивната база в Албена от своя бюджет. Първо е сключен договор за освежителен ремонт за 70 000 лева без ДДС. Контрактът е подписан на 31 март тази година, а за изпълнител е избрана фирма от Добрич. Само три седмици по-късно АДФИ обявява нова обществена поръчка за ремонт на същата база, но стойността вече е 368 000 лева без ДДС.

Новият стопанин на почивната база вдига цените за служителите на агенцията. Преди година те са плащали по 15 лева на човек, за да наемат бунгалата, а тази година почиваща двойка трябва да плаща двойно.

При назначения от Асен Василев одит е констатирано "необосновано занижаване на наемната цена на обзавеждането и оборудването, занижена обща наемна цена, надвишаване 3.34 пъти на инвестициите в ново оборудване и обзавеждане спрямо очакваните приходи от наем на обзавеждането и оборудването за целия 10-годишен период на действие на договора и неравноправно третиране на участниците в процедурата."

От доклада от проверката става ясно, че АДФИ е изхарчила за ремонт на базата 200 767 лв. без ДДС в периода 1 януари 2020 г. - 28 май 2021 г., от които 98.14 % или 197 043 лв. са направени след датата, на която е заявен интерес за наемане на базата от асоциацията на финансовите експерти. Тази сума представлява 96.95 % от очаквания приход от наем за целия 10–годишен период на действие на договора с асоциацията.

"Одитният екип е изразил резерви по отношение на икономическата целесъобразност на сключения договор за отдаване на учебната база в к.к. Албена под наем при определената в него наемна цена", посочват одиторите.

По тяхно мнение два от критериите за подбор, заложени в обявлението и документацията на стартираната от АДФИ обществената поръчка за ремонт на базата би могло да се счетат за "немотивирано завишени и необосновано ограничаващи участието на заинтересовани лица".

В доклада са констатирани и пропуски в дейността на комисията, определена от възложителя да разгледа, оцени и класира получените оферти. Изразено е одиторско мнение за наличие на индикации за неравноправно третиране на участниците в процедурата при извършената преценка на комисията относно основанията за отстраняване.

С оглед на констатираните несъответствия и ще бъдат взети съответните управленски решения, посочват от Министерството на финансите, без да дават повече информация. Шефът на АДФИ към момента на сключването на договора за наем Георги Начев бе уволнен от министър Асен Василев на 1 юли, след като изчезна и в продължение на повече от месец бе неоткриваем.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?