АСК е начислила неустойки за над 864 милиона лева

864 036 315,96 лева е общият размер на начислените неустойки за периода от 1994 до края на 2002 г., сочат данните от предварителния отчет на Агенция за следприватизационен контрол (АСК).

По 7 354 бр. договори с инвестиционни програми, общо договорените инвестиции са 3,9 млрд. лв. Отчетените инвестиции са 3,4 млрд. лв. или изпълнението е 86,45%. Отчетено е преизпълнение по 3656 броя договори или 49,71%, от общия брой договори, на обща стойност 892 317 901 лв.

По общо 1 028 броя договори или 13,98%, от общия брой договори, е отчетено неизпълнение. Отчетеното неизпълнение е на обща стойност 717 127 435 лв. Начислените неустойки са в общ размер на 355 862 593,60 лв.

По 12 066 общ брой договори с програма за трудова заетост, договорената средносписъчна численост на персонала е 1 726 811. Отчетената средносписъчна численост на персонала е 1 567 385 или налице е изпълнение 91%.

Отчетеното преизпълнение е 156 900 бр. в 41,61% от сключените договори. Отчетеното неизпълнение е 289 897 в 33,91% от сключените договори. Начислените неустойки са в общ размер на 508 173 722,36 лв.

 

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: