АСК ще вади изпълнителни листове срещу некоректни приватизатори

Агенцията за следприватизационен контрол (АСК) вече няма да чака съдът да вади изпълнителни листове за събиране на вземанията на държавата от некоректни приватизатори, а ще може сама да предприема принудително събиране на дългове по договори за продажба на държави фирми или дялово участие. Това реши правителството, след като в прие в сряда промените в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.

Корекциите, които предстои да бъдат одобрени от парламента, се правят по препоръки на Европейската комисия, посочени в Мониторинговия доклад за засилване на следприватизационния контрол и спазване на договорените задължения от новите собственици.

При настъпил падеж за вноски по приватизационни договори АСК ще може да взема решение за издаване на изпълнителен лист за търсене на вземанията на държавата. По действащия в момента регламент неизплатената част от разсрочената цена по приватизационните договори, както и начислените неустойки и обезщетения за неизпълнение на задълженията по договорите, се събират по съдебен ред. Това е бавен процес, който създава у част от купувачите представа за ненаказаност, но вече ще се пести време, аргументира се правителството.

Агенцията за следприватизационен контрол вече ще получава за длъжниците по приватизационни сделки и информация и до банкови сметки и данните от търговска дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества, представляващи търговска тайна. Това ще помогне за събиране на предвидените в договорите неустойки и случаите на неизпълнение и на плащанията по приватизационните договори, обясниха от Министерски съвет.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?