Асоциацията на хората с придобити увреждания е призната за представителна

Асоциацията на хората с придобити увреждания е призната за представителна

Правителството призна сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания" за представителна организация в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години. Това съобщи правителствената пресслужба.

Основните цели на организацията са интеграция в обществото на хората с придобити увреждания чрез разработване на проекти, програми, стратегии, становища и инициативи на национално и регионално ниво в областта на науката, културата и изкуството, образованието, спорта и професионалната реализация.

Сдружението ръководи постоянно действащ център за консултации и подкрепа, открит през март 2014 г., в който се извършват безплатни юридически консултации по Закона за интеграция на хората с увреждания, административно обслужване и подпомагане за оформяне и подаване на различни документи и консултиране на хора с увреждания.

В рамките на този ангажимент сдружението е разкрило временни приемни в различни градове.

Асоциацията е реализирала редица инициативи в подкрепа на деца и младежи с увреждания, както и дейности, имащи за цел повишаване степента на информираност на нови знания с цел увеличаване възможностите за трудова реализация на хора с увреждания.

Сдружението има 2335 членове с и без увреждания и 88 общински структури в страната.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет в областта на интеграцията на хората с увреждания. Членуващите в него неправителствени организации на и за хора с увреждания, допринасят за формиране на държавната политика в областта и имат съществена роля за усъвършенстване на нормативната уредба.

Споделяне

Още от България