“Атака” защити пред парламента премахването на двойното гражданство

Двойното гражданство да отпадне, предвиждат промени в Закона за българското гражданство, внесени от “Атака”, които парламентът започна да гледа на първо четене в пленарната зала в сряда. Обсъжданията на предложението обаче бяха прекратени поради края на работния ден на депутатите. Те ще продължат следващия месец в деня, когато опозицията има право да предлага дневен ред на първото за месеца пленарно заседание.

Български гражданин не може да бъде и гражданин на друга държава, предвиждат проектопромените. Предлага се изключение да се допуска само за граждани от български етнически произход и с българско самосъзнание, които живеят постоянно в съседните на България райони от Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, както и бесарабските и таврийските българи. 

В мотивите на вносителя се посочва, че целта на законопроекта е премахването и предотвратяването на възможността българските граждани да имат двойно гражданство, с изключение на случаите, когато това се налага, за да бъдат защитени техните граждански права и икономически интереси (за граждани от български етнически произход и с българско самосъзнание, които живеят в други страни, в райони съседни на България).

Зам.-председателят на парламентарната група на "Атака"  Павел Шопов посочи, че въпросът за двойното гражданство най-после трябва да бъде решен, защото “ако искаме да бъдем адекватни на възприетите в Европа решения, трябва да бъде приет принципът, че един гражданин може да има само едно гражданство”. Той посочи, че законопроектът е отворен за нови идеи и с него се решават много проблеми, които висят в публичното пространство.

Независимият депутат Павел Чернев отбеляза, че трябва да се реши въпросът с гласовете от Турция, които често определят вота в България, но и да не се лишават от граждански права икономическите изселници, които са в Канада, САЩ, Австралия, Западна Европа и законопроектът да бъде съобразен и с техните интереси.

Споделяне

Още от България