Авансова лихва по открит депозит дават Пощенска и ДЗИ банки

Гражданите, открили срочен депозит в Пощенска банка или ДЗИ Банк, ще могат да получат авансово лихвата върху вложените средства. Това предвижда общ продукт на банките, които са в процес на консолидация,   предлагат на всички свои настоящи и бъдещи клиенти нов срочен депозит „Авансова лихва”. Специално за клиентите, които се възползват от новия продукт до края на месец октомври, двата трезора предлагат и промоционални лихви, независимо от срока и валутата. За едногодишен депозит в лева промоционалната лихва ще е 6 процента, а за едногодишните депозити в евро - 4,20 на сто.

Срокът на депозит „Авансова лихва” e  6 или 12 месеца., Депозитът може да бъде в лева, евро или щатски долари.. Изплащането на лихвата за целия срок на депозита се извършва 1 месец след неговото откриване. Авансовата лихва се изплаща по посочена от клиента разплащателна, спестовна или депозитната сметка.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?