Австрийска фирма взема дял от “Захарни заводи”, Горна Оряховица

Комисия за защита на конкуренцията разреши на австрийската фирма “Аграна Цукер” да придобие контрол върху част от „Захарни заводи”, Горна Оряховица, съобщиха от антимонополния орган. Двете фирми ще създадат дружество - „Аграна България”, София, в което ще бъде прехвърлена придобитата част. Новата фирма ще поеме дейността по дистрибуция на бяла захар, произведена от завода.

КЗК анализира пазара на производство и продажба на рафинирана захар, както и пазарните позиции на участниците в концентрацията. Действащите регулаторни механизми в сектора са изработени и се прилагат за територията на целия Европейския съюз, а не в национален мащаб.

Комисията счита, че предстоящата сделка би могла да допринесе за подобряване на конкурентноспособността на българския производител. Създават се възможности за привличане на чуждестранен инвеститор, прилагане на утвърден опит, както и по-благоприятна конкурентна среда.

Въз основа на извършеното проучване, КЗК приема, че „Аграна България” не е в състояние да попречи на ефективната конкуренция на разглеждания пазар.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?