Австрийската "Винер Щетише" купи 90 % от застрахователната компания "Български имоти"

Австрийската застрахователна група "Винер Щетише" официално обяви, че е купила 90% от българската застрахователна компания “Български имоти”. "Винер Щетише" е собственик на 15 дружества в 11 страни и с покупката на “Български имоти” стъпва и на нашия застрахователен пазар.

Останалите 10 на сто от акциите на дружеството се разпределят между досегашните собственици Данчо Джиков и Ангел Крайчев и 702-та офицери от полицията и армията, с които през 1995 г. бяха създадени съвместните дружества "Пол инс" и "Български воин".

Със закупуването на ЗК "Български имоти" група "Винер Щетише" завършва своето разширение на Балканите, обяви днес Карл Финк, член на Управителния съвет на виенската група, цитиран от БТА. Той уточни, че на картата на Централна и Източна Европа за "Винер Щетише" вече няма бели петна - групата има дъщерни фирми в Унгария Полша, Чехия, Словакия, Беларус, Хърватия и Румъния, а в Италия, Германия и Лихтенщайн има представителства. По 1,5 милиона клиенти в Австрия и в чужбина и общо между 7 и 8 милиона полици очертават обема на застрахователната ѝ дейност. Общият премиен приход на групата "Винер Щетише" през 2001 е 3 315 милиона евро, а на групата в чужбина - 673 милиона евро.

ЗК "Български имоти" е с основен капитал 5 милиона лева, а двете ѝ дружества са с брутен премиен приход за 2001 година 8,2 милиона лева - общозастрахователното, и 6,8 милиона лева - животозастрахователното, съобщи Джиков. Новите собственици запазиха в тайна стойността на сегашната си инвестиция, но потвърдиха, че ще я разширяват в бъдеще. Ако управителният съвет предложи увеличение на капитала, нашият отговор ще бъде положителен, каза Карл Финк. Той добави, че управлението на ЗК "Български имоти" ще бъде българско, възможно е да бъде подкрепено по-нататък с един австрийски представител.

На първото акционерно събрание вероятно ще бъде взето решение за преминаване от едностепенно към двустепенно управление на компанията, каза Крайчев.

Споделяне

Още от Бизнес