Автогарите вече ще са в три категории

Автогарите вече ще са в три категории

Автогарите вече ще бъдат разделени на три категории според качеството на услугите за пътниците, предвиждат нормативни промени, разработени по разпореждане на министъра на транспорта Ивайло Московски.

До това решение се стигна, след като няколко месеца експерти от администрацията и представили на бранша обсъждаха различни варианти за създаването на нова система, която да гарантира предоставянето на качествени автогарови услуги за гражданите и превозвачите, съобщават от транспортното министерство.

За първа и втора категория са въведени допълнителни критерии, свързани с удобствата и комфорта на пътниците в самата автогара, с осигурената охрана, както и с езиците, на които се предоставя информация по телефона и в интернет-страницата.

Автогарите първа категория трябва да имат обучен персонал и в тях да се предоставя безплатна помощ на лицата с увреждания и намалена подвижност.

Предвидените критерии за определяне на една автогара в трета категория са почти идентични със съществуващите минимални задължителни изисквания, на които трябва да отговарят автогарите в страната.

Въвеждат се мерки за сигурност във всички категории автогари и се повишават изискванията за осигуряване на достъпност и удобства за хората с увреждания и намалена подвижност. Предвижда се всички автогари да имат безжичен интернет, интернет-страница и телефон за връзка.

Въз основа на категоризацията ще бъде изготвена и методика за определяне на цените на предоставяните автогарови услуги. Към момента цените се формират свободно, независимо от големината на автогарата и от предлаганите в нея услуги.

Новите изисквания няма да създадат допълнителни тежести за собствениците на автогари, твърдят от транспортното ведомство.

Споделяне

Още от Бизнес