Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

"Автомагистрали Хемус" - новият фаворит на ГЕРБ с поръчки за 600 млн. лв.

Сметната палата откри заобикаляне на закона с превъзлагане на работата

7 коментара
Бившият премиер Бойко Борисов редовно проверяваше напредъка по строителството на магистрала "Хемус"

"Автомагистрали Хемус" е новият фаворит на ГЕРБ в строителството на пътища и магистрали с поръчки за около 600 млн. лв. Те са по договори, сключени с държавната компания "Автомагистрали" по неясни правила.

"Автомагистрали" получи поръчки за 4.5 млрд. лв. от държавата чрез т.нар. вътрешно възлагане. Средствата са за доизграждането на магистрала "Хемус", скоростния път Видин - Ботевград, укрепването на 84 свлачища по пътищата и за поддържане на изградените магистрални участъци.

Около една трета от този ресурс е съсредоточена освен в "Автомагистрали Хемус" в още няколко големи строителни компании. Това са "Хидрострой" (330 млн. лв.), "ГБС Инфраструктурно строителство" (287 млн. лв.), "Грома Холд" (266 млн. лв.) "Нивел строй" (190 млн. лв.), "Битумина ГМБХ България" (130 млн. лв.), "ПСТ Груп" (127 млн. лв.), "Джамбо 33" (близо 104 млн. лв.).

Данните са от публикуван в сряда одитен доклад на Сметната палата за дейността на държавната фирма "Автомагистрали" в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г. Той е изпратен на Софийска градска прокуратура по нейно искане.

На практика одиторите установяват публично известното - държавната компания "Автомагистрали" не е можела да изпълни възложената ѝ работа. Причината е, че не е разполагала с хора и техника. По тази причина е превъзложила около 70 на сто от дейностите си на частни фирми, като по този начин е заобикаляла Закона за обществените поръчки (ЗОП), констатира Сметната палата.

Докладът на Сметната палата за първи път повдига завесата с раздадените аванси, преразпределението на милиардите и имената на получателите им. Тази информация до момента беше отказвана от третия кабинет на ГЕРБ с аргумента, че това е фирмена тайна.

Сметната палата: Парите не са похарчени ефективно и прозрачно

Одиторите констатират множество пропуски в работата на държавната компания. Тя няма капацитет да свърши работата. Получила е близо 1.4 млрд. лв. авансови плащания, но до момента за 2.5 години няма завършен нито един обект от трите големи, констатира Сметната палата.

В началото на одитирания период - 2016 г., "Автомагистрали" дори не е имала разписани правила за избор на "доставчиците" на техника, услуги, специфични дейности и пътни принадлежности, с които работи.

Те се появяват чак през 2019 г., когато започват да текат милиардите от държавата към "Автомагистрали". Според тях държавната фирма е канила подбрани по неясен начин компании за участие в тайни процедури. Специално назначена комисия пък е избирала най-подходящия кандидат, с когото после е сключван договор.

Така са подписани договори с десетки фирми, но на различна стойност - от няколко хиляди лева до стотици милиони, което води до концентрация на около две трети от средствата в няколко компании. Прави впечатление, че част от дружествата са били регистрирани скоро преди да получат поръчки от "Автомагистрали", констатират още проверяващите.

Според одитори, работили по доклада, за разлика от практиките в много държави от Централна и Източна Европа, у нас магистралите се строят почти изцяло от български фирми, като до поръчките не се допускат утвърдени международни компании с опит в пътното строителство. Едно от малкото изключения е австрийската "Щрабаг", която има договор с "Автомагистрали".

Държавната компания дори не е уведомявала Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за някои от сключените договори с доставчиците, а други е променяла без знанието на АПИ.

Липсата на контрол от страна на "Автомагистрали" върху доставчиците пък е дала възможност на частните фирми да извършват дейности, каквито не им е било възложено.

"Констатираните пропуски и слабости във вътрешните правила на дружеството водят до неосигуряване на достатъчна конкуренция и прозрачност при избора на външни изпълнители, концентрация на значителни средства в ограничен кръг от фирми, липса на възможност за контрол от страна на компетентните органи върху действията по определяне на външни контрагенти и др., което не осигурява увереност, че публичните ресурси, с които се финансира изпълнението на инфраструктурните проекти се разходват достатъчно икономично, ефективно и ефикасно", пише в доклада на Сметната палата.

Схемата "Автомагистрали" работи именно в посока на ограничаване на конкуренцията и недопускане на чужди фирми поради липса на публично обявени търгове, коментираха от Сметната палата пред Mediapool.

Установените пропуски и слабости във вътрешните правила на "Автомагистрали" не дават увереност на проверяващите от Сметната палата, че държавната компания разходва ефективно, конкурентно и прозрачно публичните средства.

Одиторите препоръчват повече откритост на "Автомагистрали" с публикуване на поканите за участие в процедурите за превъзлагане на дейности на страницата си в интернет, както и вече сключените договори. Тази препоръка вече е изпълнена от "Автомагистрали", която отскоро имат напълно обновен сайт.

Одитът на "Автомагистрали" беше възложен на Сметната палата с решение на 44-то Народно събрание от 16 декември 2020 г. по искане на БСП. На практика той опровергава твърденията на ГЕРБ, че всичко е изрядно и нарушения няма. Повод за твърденията им беше проверката, направена от Агенция за държавна финансова инспекция, която не установи нито един лев щета за бюджета по договорите за дострояване на магистрала "Хемус" за над 2.7 млрд. лв. Резултатите от тази проверка излязоха няколко дни след парламентарните избори на 4 април, докато докладът на Сметната палата излиза чак сега, когато ГЕРБ вече не са на власт.

Магистрала "Хемус" до Велико Търново

В строеж в момента са участъци от магистрала "Хемус" до Велико Търново. Обещанието, дадено от Бойко Борисов, който редовно инспектираше строителството, е този участък да е готов през 2022 г.

За изграждането на липсващите 134 км между пътен възел "Боаза" и разклона за Велико Търново бяха отпуснати в края на 2018 г. близо 1.6 млрд. лв. (1 592 597 225 лв. без ДДС).

От тях към края на 2020 г. "Автомагистрали" е получило три авансови плащания от АПИ, които са общо над 667 млн. лв. с ДДС (555 882 543 лв. без ДДС).

След това държавната компания е сключила 68 договора с външни контрагенти за ползване на механизация, оборудване и транспортни средства, за доставка на материали, суровини и др., за изготвяне на технически проекти и други специфични дейности. От тях 39 договора са за над 1 млрд. лв. без ДДС, което е две трети от цената на договора. за изпълнение.

"Автомагистрали" е превела авансово на подизпълнителите над 550 млн. лв. без ДДС, а общо до момента са изплатени над 672.5 млн. лв. с ДДС.

Топ три на договорите с частни фирми до Велико Търново:

- "Автомагистрали Хемус" АД – 213 570 968 лв. без ДДС;

- "Хидрострой" АД – 213 411 735 лв. без ДДС;

- "ПСТ Груп" ЕАД – 127 124 698 лв. без ДДС.

Магистрала "Хемус" между Търново и Шумен

И ако на участъка до Велико Търново се работи, по този между Велико Търново и Шумен все още не са започнали строителните дейности, но и там са раздадени авансово стотици милиони на главния изпълнител и доставчиците му, констатира Сметната палата.

За изграждането на 88-те км бяха отпуснати над 1.15 млрд. лв. без ДДС в края на 2019 г. От тях "Автомагистрали" е получило над 478 млн. лв. с ДДС. Междувременно държавната компания е сключила 20 договора с външни изпълнители за доставка на материали, ползване на механизация и транспортни средства, изготвяне на проекти за над 804.7 млн. 73 лв. без ДДС. Това е близо 70 на сто от цената за изпълнение на основния договор, констатират одиторите. Това означава, че "Автомагистрали" ще извърши едва 30% от работата по изграждането на този участък, обясниха одитори.

Въпреки че строителството все още не е започнало, на компаниите вече са изплатени авансово повече от половината от средствата за строителството му - над 425.2 млн. лв. с ДДС.

Топ три на договорите с частни фирми между Велико Търново и Шумен:

- "Грома Холд" ЕООД – 262 174 697 лв. без ДДС;

- "Битумина ГМБХ България" ЕООД – 130 202 671 лв. без ДДС;

- "Хидрострой" АД – 116 300 055 лв. без ДДС.

Скоростният път Видин - Ботевград

"Автомагистрали" получи договор за строежа на 69 км от скоростния път Видин - Ботевград 902.5 млн. лв. без ДДС през август 2020 г. Към момента не е започнало тяхното строителство, на държавната компания е получила аванс от 379 млн. лв. с ДДС.

До края на миналата година АПИ е сключила 25 договора с външни изпълнители за доставка на материали, ползване на механизация и транспортни средства, и други специфични дейности, на обща стойност над 856 млн. лв. без ДДС. Това е близо 95 на сто от стойността на основния договор, което означава, че "Автомагистрали" ще изпълни само едва 5% от работата по него, констатират одиторите.

На подизпълнителите авансово вече са преведени 344.8 млн. лв. с ДДС.

Топ три на договорите с най-голяма стойност:

- "Автомагистрали Хемус" АД – 259 696 200 лв. без ДДС;

- "ГБС Инфраструктурно строителство" АД – 233 565 495 лв. без ДДС;

- "Нивел Строй" ЕООД – 190 572 982 лв. без ДДС.

Свлачища

Подобна е картината и с договора за укрепването на 84 свлачища и срутища по републиканската пътна мрежа за 474.6 млн. лв. без ДДС сключен през октомври 2019 г. По него "Автомагистрали" е получила авансово 218.5 млн. лв. с ДДС.

Държавната компания е сключила 129 договора с външни изпълнители за 411.6 млн. лв. без ДДС. Това е близо 87 на сто от цената за изпълнение на основния договор, посочват от Сметната палата. Към края на миналата година подизпълнителите са получили авансови плащания за над 180.7 млн. лв. с ДДС. Аванси са платени дори и за обекти, за които дори не са получили задания за проектиране от АПИ.

"Към края на одитирания период, от определените за укрепване 84 обекта, няма нито един окончателно завършен обект, което не отговаря на обществените потребности за своевременно укрепване и обезопасяване на обектите, засегнати от геодинамични процеси и явления", пише в одитния доклад на Сметната палата.

Строителни дейности са извършени единствено по укрепване на свлачището край Рилския манастир, за което "Джамбо 33" е получила над 4.2 млн. лв. без ДДС, но обектът все още не е завършен.

Топ три на договорите с най-голяма стойност:

- "Автомагистрали Хемус" АД – 123 204 300 лв. без ДДС;

- "Джамбо 33" ООД – 103 778 777 лв. без ДДС;

- "ДЛВ" ЕООД – 61 210 700 лв. без ДДС.

Договори за поддържане на магистралите

Освен тези договори, "Автомагистрали" има договори и за поддържане на магистралите у нас. За пет години (2016 - 2020 г.)държавната компания е получила над 142.4 млн. лв. от АПИ за тази дейност. "Автомагистрали" чака плащане на още 38.6 млн. лв. от пътната агенция.

Това са единствените договори, които "Автомагистрали" печели след провеждането на обществени поръчки, а не чрез вътрешно възлагане. Въпреки това и тази дейност почти изцяло е превъзложена на външни фирми, като близо 80 на сто или над 122 млн. лв. без ДДС са изпълнени от 4 фирми:

"ГБС Инфраструктурно строителство" - 53.4 млн. лв.

"ОРС Инфраструктура" - близо 43 млн. лв.

"Европейски пътища" АД - 15.6 млн. лв.

ДЗЗД "Автомагистрали 2018" - над 10 млн. лв.

Те са изпълнявали договори за поддържане - превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации, на магистралните участъци от "Марица", "Люлин", "Струма", "Хемус" и "Тракия".

Одиторите констатират, че "Автомагистрали" не са уведомили АПИ за сключените договори с охранителни фирми, което е нарушение на закона.

Отделно при отчитане на сертификатите за изпълнените дейности, по договорите е допуснато да бъдат отчетени като изпълнени и приети работи, които не са били възложени.

Освен това през периода 2016 г. – 2020 г. "Автомагистрали" не е имало правила да контролира как подизпълнителите поддържат магистралите. Едва миналата година са определени отговорници за това.

Два договора с Агенция по кадастъра

Освен 14-те договора с АПИ, "Автомагистрали" има и два договора с Агенцията по геодезия, картография и кадастър през 2020 г. Те също са с вътрешно възлагане, като единият е за 600 хил. лв., а другият за 100 хил. лв.

С тях са възложени дейности за подпомагане на службите по кадастъра при проверки и изработване на проекти за изменение на кадастралните карти, при отстраняване на грешки на пътна инфраструктура, както и при несъответствие в границите на поземлени имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия.

Това са единствените договори на "Автомагистрали", които дружеството само изпълнява и не ги е превъзложило на външни фирми. При проверката по тях не са откирити никакви нарушения. Изпълнението на договорите е в съответствие с правната рамка и клаузите, по които страните са се споразумели, констатира Сметната палата.

По тези два договора на "Автомагистрали" са преведени 367 712 лв., с ДДС.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

7 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. mediaman
  #7

  Понеже Сметната палата беше основана вчера, то тя днес успя да извади на бял свят поредната гербаджийска свинщина. Питам се кой нормален човек гласува за наглите милиционери?

 2. ceco2
  #6

  Като служебното правителство предплаща 600 млн за ваксини, всичко е точно, но щом Борисов предплаща за магистрали - мафия бил. Лицемери !!!!

 3. SILENCE
  #5
  Отговор на коментар #2

  Точно затова много искам, както чукат на кабинетаа на гешев, да потропат на вратите и на другите "балерини" в сградата. А ние ще покажем документите, за да си споВнят защо им тропаме ... Иначе няма да видим нито едно корумпе в затвора. Първо - метлата в съда и в прокуратурата. Останалото ще започне да се намества по-лесно ...

 4. Горочевски
  #4

  Пладнешки грабеж!

 5. .text
  #3

  А Каскета лови "съучастници" на Черепа откраднали културно-исторически ценности за десетки, може би стотици левове :)

 6. roser
  #2

  В една нормална държава, вече щеше да има поне 20 висши държавни служители в затвора, а всички от изброените по-горе компании щяха да са конфискувани от КПКОНПИ. ЦЕЛИТЕ - барабар с камионите и багерите им.

 7. Европа е с Украйна
  #1

  Че и фирмата са я кръстили Автомагистрали Хемус. Показна гавра с робите на ЕС

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.