Б. Велчев дава заявка да прекрати манипулативното използване на медии от страна на прокуратурата

Б. Велчев дава заявка да прекрати манипулативното използване на медии от страна на прокуратурата

Новият главен прокурор Борис Велчев прави първа стъпка към прекратяване на практиката на предшественика си Никола Филчев за контролирано изтичане на информация и манипулация на общественото мнение чрез строго определени медии. В указанията на Велчев за начина на взаимодействие на прокуратурата с медиите е посочено, че говорителите на съответните прокуратури “предоставят информация, без да проявяват предпочитания към конкретна медия”. Само на отделни журналисти информация се предоставя, когато други не са проявили интерес към нея, се посочва в указанието.

Деветте точки от регламента, публикувани на сайта на Върховната касационна прокуратура в петък, са придружени със списък на говорителите и техните телефони. Прави впечатление липсата на посочен говорител за Върховната касационна прокуратура. Досега като такъв се изявяваше Николай Марков, доверено лице на Никола Филчев.

Утвърденият прийом на Филчев беше да използва определени вестници, където пускаше съгласувани с ръководството поръчкови статии, спекулативни информации и др.Публикациите бяха основно средство за манипулация и натиск срещу хора, неудобни на Филчев и на близки до него лица от властта.

Осигуряването на прозрачност в работата на прокуратурата бе едно от обещанията на Борис Велчев преди да бъде избран на поста. С говорителски функции са натоварени прокурори от съответните прокуратури. Те са задължени да информират “своевременно, обективно и в рамките на закона”, веднъж месечно да съобщават за съдържанието и броя на внесените обвинителни актове и да изготвят отделни прессъобщения за дела и преписки, към които се проява засилен обществен интерес.

На говорителите е вменено и да “контролират коректното използване на технически средства от журналистите при контактите им с представителите на прокуратурата”.

С друга своя заповед от петък Борис Велчев обявява реда и критериите, по които ще бъдат извършени проверки на дела и преписки във всички прокуратури в страната, включително и върховните

Ще бъде извършен преглед на практиката за уведомяването на лицата, подали жалби и сигнали за резултатите от работата на прокурорите. Особено внимание ще бъде обърнато на преписките и решения от прокурори на Върховната касационна прокуратура в случаите, когато именно тези преписки са били от компетентността на други прокуратури.

Ще бъде проверено спазването на сроковете при решаването на делата и случаите на неоснователно забавяне.

Седемчленна работна група от 7 прокурори от ВКП отговаря за ревизията, която трябва да приключи на 29 април.

Наскоро Борис Велчев обяви, че назначената проверка ще обхваща последните пет години от работата на прокуратурата, без да обясни защо не се проверява целия 7-годишен мандат от дейността на Филчев.

Ръководителите на всички прокуратури в страната са поканени да дадат и конкретни предложения за повишаване на ефективността на работата и за структурните промени в съответните нива, пише в съобщението на прокуратурата.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?