БАБХ откри птичи грип в пловдивско село

БАБХ откри птичи грип в пловдивско село

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е открила огнище на птичи грип във ферма в пловдивското село Манолско Конаре, съобщиха от Агенцията.

Предприето е хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в засегнатото стопанство, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция.

Определена е 3-километрова предпазна зона и 10-километрова зона за наблюдение около огнището на заболяването. Забранено е движението и търговията на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона.

Извършват се ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазната зона.

Засилен е надзорът и мерките за биосигурност в птицевъдните ферми, както и при водните басейни, където е силно концентрирана популацията на диви птици.

На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите.

Вирусът на инфлуенцата може да предизвика леко протичащо респираторно заболяване. Евентуалното заразяване може да случи, когато се вдиша контаминиран прах от фермите или при пряк контакт на хората със заразени птици.

Споделяне

Още от България