Бъдещето на пушачите

Бъдещето на пушачите

Много тютюневи компании в момента се опитват да убедят пушачите да преминат от конвенционални горими цигари на изделия с намален риск. Вече се отчитат някои успехи в тази посока, но изделията още са далеч от статуса "пазарен хит". Авторитетното германско издание "Ерцте цайтунг" (Ärzte Zeitung – или "Лекарски вестник") публикува обширна статия по темата, която ще публикуваме в две части.

Според данни на Световната здравна организация употребата на тютюн е водещата причина за смърт от незаразни болести. Съответно над седем милиона души по света си отиват от този порок. Нарастващият международен натиск за налагане на политики за обществено здраве с фокус върху превенция на тютюнопушенето поставя големите тютюневи компании в трудна ситуация – поне тези на Запад. Те все повече трябва да се справят със забраните за пушене на обществени места и с изискванията да се поставят шокиращи изображения на цигарените опаковки.

И все пак, големите компании признават съвсем открито на своите уеб страници, че най-добрият избор за хората е да не започват да пушат. "Филип Морис Интернешънъл" (ФМИ) – производител на известни марки като Marlboro, L&M, и Chesterfield – вече променя позиционирането си, като призовава за смяна на парадигмата на употреба на тютюн. В станало доста популярно интервю на британското радио Би Би Си още в края на ноември 2016 г., главният изпълнителен директор на ФМИ Андре Каланцопулос обяви, че идва краят на конвенционалните горими цигари. Около новогодишните празници тютюневият гигант пусна рекламни карета в големите британски ежедневници, в които поема ангажимент да спре да продава цигари във Великобритания.

Ясно разграничение с електронните цигари

ФМИ вижда спасението за пушачите в новата технология с нагряване без горене. Тези иновативни системи за нагряване на тютюна го изпаряват до освобождаване на никотина; за разлика от конвенционалните цигари, при които се освобождават канцерогенни токсини, при тези системи не протича процес на горене. Именно така компанията представя своята система за нагряване на тютюн с марка IQOS, като вид нов продукт с намален риск (ПНР). ФМИ подчертават, че IQOS е фундаментално различна система от електронната цигара с никотин, при която потребителят вдишва пара, генерирана от никотинова течност.

IQOS обаче не е единствената платформа на пазара за нагряване на тютюн. Конкурентите от "Джапан Табако Интернешънъл" и "Бритиш Американ Табако" (БАТ) също залагат на иновативни, бездимни алтернативи на конвенционалните горими цигари със своите продукти Ploom и iFuse.

В защита срещу аргументите, че тези нови изделия отварят вратата за пропушване и по-специално, че новите продукти с нагряване на тютюн може да са привлекателни за младежите и чрез тях те да се пристрастят към никотина, ФМИ отбелязват, че системата "е предназначена само за пълнолетни пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат."

Според проучване на ФМИ, проведено в Япония – водещият пазар за системата IQOS в света – след пускането ѝ на пазара, 97.3% от 1000 изследвани потребители на системата за нагряване на тютюн преди са пушили конвенционални горими цигари. ФМИ има дял от 11.9% от общия тютюнев пазар в Япония през третото тримесечие на 2017 г.

Имайки предвид факта, че в света има около един милиард пушачи, ролята на тези нови алтернативи с нагряване на тютюн ще се изяснява в бъдеще. Пет години след пускането на IQOS, само 3.7 милиона пушачи са преминали на бездимната тютюнева алтернатива. В общи линии и ФМИ са наясно, че продуктите с намален риск все още не са се превърнали в пазарен хит.

Изследвания при спазване на най-високи стандарти

Както обяснява д-р Александър Нусбаум, директор по научните и медицински въпроси във "Филип Морис", в интервю за Ärzte Zeitung, успехът на подхода за намаляване на вредата зависи от дизайна на предлагания продукт и от приемането му от пушачите – така че готовността на пушачите за преминаване към новите продукти е проблемният аспект.

След отделянето си от американската корпорация Altria през 2008 г., ФМИ започва да прилага нова стратегия за свят без дим. Компанията инвестира над 3 млрд. долара в този пазарен сегмент. Оттам казват, че в световен мащаб вече имат 2350 издадени патенти и 3750 подадени заявления за патенти. Ангажирани са повече от 430 научни специалисти с цел да убедят медици и експерти по обществено здраве в предимствата и намаления риск при нагряване на тютюна. Научноизследователската и развойна дейност е концентрирана в два центъра в Сингапур и Швейцария.

От ФМИ заявяват, че за компанията е важно да провежда научноизследователската си дейност при спазване на най-високите стандарти на фармацевтичната индустрия и съгласно указанията на Агенцията по храни и лекарства (АХЛ) не само в медицинската и здравна сфера, но и като се прилагат добри лабораторни практики (ДЛП), добри клинични практики (ДКП) и приетите етични и научни стандарти за качество на лабораторни и клинични проучвания, подчертава Нусбаум по време на посещение на журналисти от Ärzte Zeitung в "Куба" - научноизследователския център в Нюшател, Швейцария.

Учените и екипите извършват постоянно измервания на концентрациите на токсини в аерозола на бездимните платформи и осъществяват анализи на мутагенността и токсичността.

Намаление на цитотоксичността с 90%

През 2016 г. ФМИ публикува резултати от изследване, които показват намалени концентрации на токсични вещества в аерозола при системата IQOS. В сравнение с горимата цигара, цитотоксичността е намалена с 90%, а мутагенността – с 90% (Regul Toxicol and Pharmacol 2016, 81: стр. 27- стр. 47). ФМИ изследва 58 химически вещества – включително и 18-те, определени от АХЛ, и 15-те определени от Международната агенция за изследване на рака. На 15-тата Конференция за контрол на тютюна, проведена в Хайделберг, Германия, представители на Федералния институт за оценка на риска (Bundesinstitut für Risikobewertung) потвърдиха тези резултати – с уточнението, че изследванията не включват оценка на потенциала за намаляване на риска на изделията с нагряване на тютюн.

Както обяснява представителят на ФМИ Нусбаум, съществуват трудности в търсенето на старши изследователи, които да ръководят възможни бъдещи проучвания. "Налице е готовност на учените да сътрудничат в проучвания относно ролята на продуктите с намален риск за намаляване на вредата, но професионалните организации понякога застават на пътя", казва Нусбаум. Наред с много други аспекти, учените се притесняват за своята репутация и се страхуват, че ще имат проблеми, ако влязат в подобен тип сътрудничество с индустрията.

Нусбаум подчертава, че научните изследвания на ФМИ се осъществяват спрямо "златния стандарт", определен от Американския институт по медицина, а това е именно "спиране на пушенето", като резултатите за намалена вреда се сравняват с тези при продължаващо пушене на горими цигари.

От 2008 г. до сега Филип Морис Интернешънъл инвестира 3 млрд. долара в сегмента системи за нагряване на тютюн. Средствата са насочени основно към центровете за научни изследвания в Сингапур и Нюшател, Швейцария.

  • Кратък профил на технологията, използвана при изделията с нагряване: предизвиква се процес на изпаряване на тютюна чрез неговото електронно нагряване, без той да гори.

  • Профил на вредата: Потребителят получава своята доза никотин, но според проучванията аерозолът е с 90% по-ниска токсичност и 95% по-ниска мутагенност в сравнение с горимата цигара.

  • Целева група: За сега изделията с нагряване, предвид високата цена на устройството в сравнение с конвенционалните продукти, са по-скоро символ на статус и луксозен продукт. Това позициониране на пазара цели да се избегне това изделията с нагряване да насърчават хората да започнат да пушат.

*Очаквайте Част II на статията: "Намаляването на вредата печели поддръжници"

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?