Бъдещият газов хъб край Варна стана обект от национално значение

Още осем обекта на "Булгартрансгаз“ получиха същия статут

Бъдещият газов хъб край Варна стана обект от национално значение

Бъдещият газов хъб край Варна, за който тепърва предпроектно проучване ще казва дали е икономически обоснован, вече е обявен за обект от национална значение. Заедно с още осем обекта на държавния газов оператор "Булгартрансгаз", по които тепърва ще се работи, непостроеният още газоразпределителен център влезе в списъка, в който присъстват и бъдещите газови връзки с Гърция и Сърбия.

Освен хъба, за обекти от национално значение са обявени планираните разширения на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция "Странджа“; на газопреносната инфраструктура паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбската граница; преносният газопровод до Панагюрище и Пирдоп; бъдещите преносни газопроводи за Свищов, Разлог и Банско; подготвяните за модернизация компресорни станции "Лозенец“, "Петрич“ и "Ихтиман“; както и планираната подмяна на северен (магистрален) газопоровод в участъка Беглеж – Дерманци –Батулци – Калугерово и северен (магистрален) газопровод в участъка от Вълчи дол до Преселка.

От Министерския съвет посочват, че с реализацията на проекта за газовия хъб ще бъде изградена необходимата газопреносна инфраструктура, която да свърже пазарите на природен газ в региона с тези в Централна и Западна Европа, както и на държавите от Енергийната общност – Сърбия, Република Македония, Босна и Херцеговина. По този начин проектът ще допринесе за постигането на основните приоритети на европейската енергийна политика.

С реализацията на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на “Булгартрансгаз” ЕАД в участъка от българо-турската граница до българо-сръбската граница ще се постигне сигурност на доставките на природен газ както за нашата страна, така и за съседните балкански държави и региона, откриване на допълнителни висококвалифицирани работни места, затвърждаване на ролята на България като транзитна страна в региона и ЕС.
Проектите за изграждане на преносни газопроводи до Панагюрище и Пирдоп, до Свищов, както и до Банско и Разлог се финансират по линия на Международния фонд "Козлодуй“, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Проектът за модернизация на трите компресорни станции "Лозенец”, "Петрич” и "Ихтиман” е част от дейностите, които се финансират по линия на Механизма за свързване на Европа. Модернизацията на компресорните станции предвижда интегриране на 4 нискоемисионни турбинни газокомпресорни агрегата, като в компресорна станция "Лозенец” ще бъдат интегрирани два агрегата. С реализацията на проекта компресорните станции ще отговарят на най-високите европейски екологични изисквания.

С рехабилитацията  на участъци от северния полупръстен Беглеж –Дерманци - Батулци –Калугерово и Вълчи дол - Преселка ще бъде гарантирана надеждността на съоръженията и ще бъде осигурен проектният капацитет за пренос на природен газ.

Изпълнението на всички обекти е включено в десетгодишния план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2017-2026 г., одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 1 август 2017 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес