Българин влезе в директорския борд на Европейската телекомуникационна асоциация

Невен Дилков - управител на "Нетера"

Невен Дилков е избран за член на Борда на директорите на Асоциацията за европейски конкурентни телекомуникации (ECTA - European competitive telecommunications association). За първи път в браншова организация от този ранг има представителство от страна на български телеком оператор, съобщиха от "Нетера" ЕООД.

Неправителствената организация, която е създадена от алтернативните телеком оператори, има за основна цел съхраняване и насърчаване на конкуренцията на телеком пазара в Европа. ECTA работи с всички национални регулаторни и законодателни институции в ЕС вече повече от 20 години. В европейския контекст това са BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), Европейската комисия и други регулаторни и браншови организации.

"Този избор е въпрос на чест и голямо признание. Европа изобщо не е това място с единен пазар, както много от нас биха искали да бъде. За съжаление много изостава по отношение на азиатските държави и САЩ, където има много по-голям и консолидиран пазар на телеком услугите. ECTA работи за това регулациите да се развиват в посока опростяване и създаване на условия за подобряване на конкурентната среда", казва Невен Дилков, който е управител на "Нетера".

Неговата цел е да повиши видимостта на малките и средни телеком оператори в Европа. "Твърдото ми разбиране е, че малкият и средният бизнес е този, който поддържа жива икономиката на страната, повишава жизнения стандарт, подобрява качеството на услугите и се грижи за конкурентноспособността", казва Невен Дилков.

Той става част от Борда на директорите на ECTA в ключов момент. Предстои приемането на Европейски кодекс на електронните съобщения (EECC), който ще обхване четири действащи директиви - Рамковата директива, Директивата за разрешение, Директивата за достъп и Директивата за универсалната услуга.

Задачата на този кодекс е да въведе нови регулаторни практики, които да гарантират конкуренция и условия за навлизане на пазара на нови участници и технологии.

Освен това предстои приемането на 19 на брой насоки от BEREC по прилагане на Кодекса.

Участието на Невен Дилков в борда на директорите на ЕСТА гарантира на българските телеком оператори и потребители, че те ще са близо до информационния поток и ще научават информацията от извора проактивно, а не реактивно.

"Нетера" ЕООД е независим телеком оператор за стандартни и комплексни услуги и проекти в Европа над 20 години. Нейно дело са спътниковата връзка за първите интернет доставчици в България, първият подводен оптичен кабел през река Дунав и първата онлайн телевизия за българи в чужбина. През 2012 г. стартира първият в света дистрибутиран интернет exchange - NetIX. Дежурните инженери на "Нетера" използват диаграми на състоянията, въведени за първи път в индустрията от компанията. Целта на компанията е да осигури първокласно обслужване на всеки един етап от инфраструктурата до бъдещите технологии. Портфолиото на организацията включва интегрирани глобални комуникационни решения, базирани на последните технологии за оптична, IP и сателитна свързаност. "Нетера" е известна с надеждни услуги за VPN и за мрежи за данни, интернет достъп, колокейшън, изграждане и поддръжка на спътникови инсталации.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?