Българинът е наполовина европеец по жизнен стандарт

Страната е на дъното по реално потребление и по БВП на глава от населението

Българинът е наполовина европеец по жизнен стандарт

Жизненият стандарт в България продължава драматично да изостава от този в ЕС.

Страната е на дъното на класацията по реално потребление, измерено в паритет на покупателната способност в съюза по данни от 2017 г., а също и по БВП на глава от населението.

Реалното индивидуално потребление на българина, което се мери през паритет на покупателната способност и е мярка за благосъстоянието на домакинствата, е едва 55% от средното за европейските граждани, става ясно от данните на Евростат.

За сравнение, през 2016 г. потреблението у нас беше 53% спрямо средното в блока, което значи, че за година се регистрира леко подобрение.

Близки до България стойности отбелязва Хървания – 61% от средното за ЕС потребление, следвана от Унгария – 63%. Румъния е с по-добър резултат в сравнение с миналата година и вече достига 68% от средното потребление. В Латвия индивидуалното потребление, измерено в паритет на покупателната способност, достига 70% от средното за ЕС, а в Естония – 72%.

10 са богатите държави в Европа, които отчитат потребление над средното за съюза. Най-висок – с 30% над средния за ЕС (тоест общо 130%), е жизненият стандарт в Люксембург, следван от този в Германия и Австрия – съответно 122% и 118%. В "клуба на богатите" в ЕС влизат още живеещите във Великобритания, Финландия, Белгия, Дания, Холандия, Франция и Швеция.

Друг показател, измерван от Евростат - БВП на глава от населението, също показва значителни разлики между страните членки. Той се счита за мерило за икономическата активност и богатството на държавите.

През 2017 г. БВП на глава на населението, измерен в паритет на покупателната способност, в България възлиза на 49% от средното за ЕС през 2017 г. Пред нас отново е Хърватия с 61%, следвана от Унгария и Румъния съответно с 68% и 63% от средното за ЕС.

И според този показател най-висок стандарт поддържат жителите на Люксембург. БВП на глава от населението там достига 253% от средното равнище в съюза. Сред богатите страни са също Ирландия (184%), Австрия и Холандия (по 128%), Дания (125%), Германия (123%).

Споделяне

Още от Бизнес