Българинът харчи най-много пари за храна

Българинът харчи най-много пари за храна

Най-голяма част от разходите на българина отиват за храна, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Общият разход на човек от домакинство през второто тримесечие на 2017 г. е 1 195 лв. и се увеличава с 11.1% спрямо същото тримесечие на 2016 г., сочат данните.

В общата сума най-голям относителен дял имат разходите за храна (32.5%), следвани от тези за жилище (16.4%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%).

Спрямо второто тримесечие на 2016 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 0.7 процентни пункта, а делът на разходите за данъци и социални осигуровки се увеличава с 1.4 процентни пункта.

В абсолютна стойност всички разходи тази година нарастват спрямо миналата. За храна и безалкохолни напитки увеличението е от 357 на 388 лв. (8.6%), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) - от 178 на 196 лв. (9.6%), за транспорт и съобщения - от 122 на 135 лв. (11.2%), за здравеопазване - от 63 на 69 лв. (11.1%), за алкохол и цигари - от 51 на 53 лв. (4.3%), за разнообразни стоки и услуги - от 42 на 54 лв. (27.8%).

Потреблението на основни храни почти не се е променило за последната година. През второто тримесечие на 2017 г. се увеличава консумацията на яйца, прясно мляко и плодове, а намалява потреблението на хляб и хлебни изделия, месо, кисело мляко, сирене, картофи и зрял фасул, съобщава още НСИ.

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 г. е 1 355 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 9.4%.

В общата сума най-висок e доходът от работна заплата (56.7%), следван от пенсиите (26.3%), от самостоятелна заетост (6.8%) и от социални обезщетения и помощи (3.4%).

Спрямо второто тримесечие на 2016 г. делът на заплатата се увеличава с 1.9 процентни пункта, а доходът от пенсии намалява с 3.0 процентни пункта.

Като абсолютна сума доходът от работна заплата нараства от 679 на 769 лв. (13.3%), от пенсии намалява от 363 на 356 лв. (1.8%). Доходът от самостоятелна заетост нараства от 74 на 93 лв. (25.4%). Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 45 на 46 лв. (2.8%).

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?