Българите и румънците ползват най-малко здравна информация онлайн

Едва 11% от европейците се имали достъп до личните си здравни досиета онлайн

Българите и румънците ползват най-малко здравна информация онлайн

България и Румъния са държавите в ЕС, където хората най-малко търсят здравна информация онлайн, показват данни на Евростат за 2020 година.

Един на всеки двама граждани на ЕС (55%) на възраст 16-74 години е търсил онлайн здравна информация, свързана с наранявания, заболявания, хранене, подобряване на здравословното състояние или подобна. Това е с два процентни пункта по-високо от предходната година (53%) и с 21 пункта повече спрямо 2010 г. (34%).

Делът на хората, търсещи здравна информация онлайн за лични цели, варира в различните държави-членки на ЕС. През 2020 г. най-висок дял на търсещите здравна информация онлайн е регистриран във Финландия, където 77% от хората на възраст 16-74 години търсят онлайн теми, следвани от Холандия (76%), Дания (72% ) и Германия (70%).

За разлика от тях, най-ниски дялове са наблюдавани в Румъния (28%), България (29%), Италия (35%; данни за 2019 г.) и Полша (43%).

Освен това 20% от гражданите на ЕС съобщават, че са уговорили среща с практикуващ по интернет. По-малко (13%) са имали достъп до други здравни услуги чрез уебсайт или приложение, вместо да посещават лично болница или лекар, докато 11% от гражданите са имали достъп до личните си здравни досиета онлайн.

През последното десетилетие делът на лицата, търсещи здравна информация онлайн, се е увеличил в държавите членки на ЕС. Най-голям ръст в броя на хората, които търсят здравна информация онлайн, е регистриран в Чехия (41%) и Кипър (40%), следвани от Испания (34%), Ирландия и Хърватия (33%).

Споделяне

Още от Европа

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?