Българите и "специалните" закони били пречка пред е-управлението

До края на април всички министерства трябва да си обменят документите електронно

Атанас Темелков

Хората и т.нар."специални" закони се оказаха основната пречка пред въвеждането на електронното управление. 80 на сто от пълнолетните българи предпочитали да получават услуги "на гише". Остарялата нормативна база пък задължавала да се представят някои документи на хартиен носител. Това стана ясно по време на 19-ата годишна конференция по електронно управление под надслов "Е-управление - услуги за гражданите".

Управляващите все пак признаха, че липсата на е-идентификация също възпрепятства масовото използване на електронни услуги. Едва в сряда правителството одобри модела на новите лични документи, с които ще е възможна електронната идентификация. Те трябва да станат факт от 1 януари 2019 г. Първият кабинет на Борисов обещаваше това да се случи още през 2015 г.

Другият проблем е липсата на обмен на информация по електронен път между министерства, агенции и общини. За да бъде решен този проблем, се планира да се въведе главен информационен мениджър. Неговите функции няма да преустановят тези на сегашните ръководители на ИТ-структурите в отделните институции, а ще се отнасят към "политически и организационни правомощия за управление на самите бизнес процеси в администрациите", обясни Атанас Темелков, председател на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).

До края на април всички министерства трябва да бъдат интегрирани в обща система за електронен документооборот. Това е заръчал вицепремиерът Томислав Дончев, съобщиха от правителствената пресслужба. Към днешна дата общо 188 администрации на централно и местно ниво са реални участници в електронния обмен на документи. Крайният срок за всички администрации да обменят документи по електронен път е 1 ноември 2018 г.

Въвеждането на тази практика на по-ранен етап има за цел към края на годината системата вече да работи пълноценно, а междувременно да влезе в сила наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, е посочено в правителственото съобщение.

Въвеждането и прилагането на единен протокол в електронния обмен на документи в администрацията гарантира намаляване необходимото време за изпращане, получаване и завеждане на кореспонденция между различните ведомства и ще повлияе положително процесите по предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса.

Александър Йоловски

Само 7 на сто ползват услуги през интернет

В България има близо 4.6 милиона потребители на мобилен интернет и около 1.5 милиона потребители на стационарен интернет.

В същото време делът на активните потребители на услуги през интернет не надвишава 7 на сто, а над 80 на сто от пълнолетните българи все още предпочитат да получават услуги "на гише", каза Атанас Темелков.

"Всичко това показва, че каквито и системи да създадем и каквито и нови технологии да внедрим, ако не работим с гражданите и с администрациите, трудно бихме могли да постигнем сериозни постижения в областта на електронното управление", заяви шефът на Държавната агенция "Електронно управление".

"Използването на наличните и реално работещи компоненти на електронното управление е въпрос и на личното желание и необходимост на гражданите", подкрепи го и заместникът му Александър Йоловски.

През първата година от работата си ДАЕУ е идентифицирала всички пречки пред работещото електронно управление, включително и в законодателството.

Основно предизвикателство са самите процеси на внедряване на информационни и комуникационни технологии и управлението на жизнения цикъл на внедряваните системи, каза Атанас Темелков.

Затова в разработваната от агенцията архитектура на е-управлението се предвиждат необходимите координационни механизми за адекватно планиране, надграждане и внедряване на информационни ресурси в администрацията.

Бъдещата архитектура на електронното управление предвижда и въвеждане на статута на главен информационен мениджър (CIO) в публичните администрации, които да имат лидерска функция в планирането, координирането и развитието на информационните ресурси, каза Темелков.

По думите му функциите на главен информационен мениджър няма да преустановят тези на сегашните ръководители на ИТ-структурите в отделните институции.

Очаква се частично или цялостно ключови моменти от архитектурната рамка на електронното управление да бъдат представени публично през април.

Електронната идентификация

Няма как да направим е-управление без надеждни средства за идентификация, призна все пак Александър Йоловски.

И веднага уточни, че "не отговаря на истината твърдението, че българските граждани нямат на разположение средства за електронна идентификация". До въвеждането ѝ те могат да ползват наличните средства за идентификация в електронна среда - квалифициран електронен подпис, ПИН, ПИК и други. "Но освен тях, се изисква и активно гражданско участие", апелира Йоловски.

Той демонстрира поддържаните от ДАЕУ и реално функциониращи ключови компоненти на електронното управление: средата за обмен между регистрите RegiX (https://regix-service.egov.bg/); модулите за е-Автентикация и за сигурно електронно връчване (e-Delivery), както и централния компонент на е-управлението за електронни плащания - портала за е-плащания pay.egov.bg, който функционира като електронен портфейл за гражданите.

Остаряло законодателство

Остарялата нормативна база е най-тежката пречка пред ускореното намаляване на административното бреме, на свързването на първичните регистри и служебното предоставяне на информация. Именно т.нар. "специални закони" изискват от гражданите да носят и да представят лично удостоверения на хартиен носител, каза Йоловски.

"Дори една администрация да има възможност за достъп до съответната информация по служебен път, тя няма правното основание да го направи. Това не е дефект на електронното управление, а на правната база, на начина на мислене и на самите "хартиени" процеси. Това трябва да превъзмогнем колкото можем по-бързо", коментира Йоловски.

Според него често постиженията на действащото електронно управление не могат да бъдат усетени от гражданите в техния ежедневен живот.

"Гражданите трябва да изискват не само от политиците, но и от администрациите на всички равнища, реално да използват компонентите на електронното управление и да предоставят електронни услуги. Електронното управление работи и други твърдения просто не отговарят на истината", смята още Александър Йоловски.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес