Българите и унгарците най-малко знаят чужди езици

Българите и унгарците най-малко знаят чужди езици

Българите и унгарците най-малко изучават, владеят и ползват чужди езици. Това показва проучване на на Евростат сред страните от Европейския съюз (ЕС).

От трудоспособните българи на възраст между 25и 64 години едва 39% са дали положителен отговор, че владеят и ползват поне един чужд език при средно 66% за ЕС.

След нас в класацията е само Унгария, където едва 37% си служат с поне един чужд език.

За сравнение сред нашите съседи в Румъния 74 % от възрастните ползват и владеят чужд език, в Сърбия - 63%, а в Гърция – 58%.

В средата на класацията са испанците (51%), гърците (58%) и французите (59%).

Най-висок дял на хората в трудоспособна възраст, които владеят и ползват чужд език е регистриран в Люксембург (99%), Литва (97%), Латвия (95%), Дания (94%) и Словения (92%).

Най-предпочитаният чужд език е английският, показва още проучването.

Една пета от трудоспособните българи го владеят професионално, 35 на сто го

ползват свободно, а 45 на сто са посочили, че го използват слабо.

Най-високо професионално владеене на английски език е регистрирано в Люксембург (77%), Латвия (68%), Малта (53%) и Литва (47%).

Най-ниско е владеенето на английския език в Италия (10%), Франция (13%) и Германия (16%).

За разлика от възрастните българските ученици заема сравнително предно място в класацията. От подрастващите 79 на сто изучават английски език.

В Малта и Австрия всички ученици учат английски. В Испания и Италия езикът на Шекспир е предпочитан от 99 на сто от учащите се, в Гърция - от 97 на сто, Хърватия - 95 на сто, Франция - 93 на сто, Полша - 91 на сто.

Като цяло 83% от учениците в началното и средно образование в ЕС изучават английски език, както и 94% от учениците в горните курсове.

Споделяне

Още от Европа