Българите изхарчили с 1/3 повече пари с карта Visa

Българите изхарчили с 1/3 повече пари с карта Visa

Изхарчените средства с карти Visa, издадени от българските банки, са нараснали с 33 на сто през 2011 г., сочат данните, обявени от Visa Европа в сряда. Картовите разплащания с Visa вече съставляват 3% от индивидуалния потребителски разход, направен в България, спрямо 2,3% през 2010 година и са достигнали 712 милиона евро.

В същото време компанията продължава да поддържа стабилен ръст и в Европа като цяло, където регистрира покачване от 14% на изхарчените средства с карти Visa възлизащи на 1,16 трилиона евро. Този ръст означава, че 1 на всеки 7 евро изхарчени на мястото на покупката в Европа е похарчено с карта Visa. За сравнение това съотношение през 2010 година е било 1 на 8 евро, а през 2000 година – 1 на 18 евро.

Броят на плащанията с дебитни карти на компанията бележат ръст от 16% през миналата година и почти 80% от всички изхарчени средства с Visa в Европа са направени с дебитни карти. В България с този вид дебитни карти са изхарчени с 38 на сто повече пари и броят на извършените за покупка транзакции е нараснал с 47% през 2011 г.

Компанията отчита и най-ниски нива на измами с нейните карти в историята си. Съотношението на извършени измами спрямо направени плащания отбелязва спад от 27% и в момента е 0.038%, което означава, че измамите сега съставляват по-малко от четири евро цента на всеки 100 евро похарчени в Европа. Основна причина за това е въвеждането на чип технология за сигурност, с която вече са снабдени над 75% от всички карти Visa издадени в Европа.

Прогнозите за 2012 г. са безконтактните карти в Европа да достигнат 50 милиона и на пазара да излязат първите мобилни телефони, които позволяват осъществяването на плащания на мястото на покупката. Visa Европа също планира да пусне нова услуга дигитален портфейл предназначен за електронната търговия.

Visa Европа, която работи като членска организация с идеална цел, за първи път в историята си обяви общ годишен приход от над 1 милиард евро през 2011. След извършването на значителни инвестиции, за да се обезпечи изпълнението на "Бъдещето на разплащанията“, компанията отчита остатък от 241 млн. евро преди начисляване на данъците. Тази сума е добавена към наличния капитал и финансовите резерви на компанията, възлизащи на 738 милиона евро.

Споделяне

Още от Бизнес