Българите купуват повече през интернет

Износът намалява, сериозно се свива търговията с Русия и Украйна

Българите купуват повече през интернет

Българските потребители правят все повече покупки през интернет. През декември 2014 г. този вид търговия отбелязва ръст с 38.4% спрямо последния месец на предходната година. На месечна база увеличението на покупките през е-магазини е 8%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Интернет търговията регистрира най-големите увеличение спрямо останалите категории, изследвани от националната статистика. На годишна база следват продажбите на компютърна техника и телефони, които са се увеличили с 10.1 на сто, и на битова техника и мебели, които нарастват с 10%.

В празничния декември статистиката отбелязва повече покупки на козметика и техника в сравнение с ноември 2014 г. Това са и сред най-предпочитаните стоки за подаръци за Коледа и Нова година. Като цяло търговията на дребно е нараснала с 0.9 на сто през последния месец на 2014 г. в сравнение с ноември. Намаление има само при покупките на горива и масла - с 1.1%. Отрицателният резултат е отчетен за четвърти пореден месец.

На годишна база търговията на дребно отбелязва ръст от 6.4 на сто.

Износът намалява

Докато вътрешното потребление се е увеличило в края на годината, статистиката отчита намаляване на износа от България през 2014 г. спрямо предходната година. То е с 0.7% до 43.2 млрд. лв. и се дължи на свитата търговия с трети страни. Износът за държави извън ЕС се е свил с 6.6% и е достигнал 16.3 млрд. лв. В същото време експортът е основен фактор за икономическия растеж.

Вносът е нараснал с общо 1.2 на сто до 51.1 млрд. лв. По-малко стоки са внасяни от трети страни. Увеличение има от държавите от ЕС. Външнотърговското салдо е отрицателно - минус 7.9 млрд. лв.

Сериозно намаление има на изнесените и внесени стоки за и от основни търговски партньори на България като Украйна и Русия. Спадовете започнаха още в началото на 2014 г., а основната причина е кризата в Украйна и последвалите взаимни икономически санкции между ЕС и Русия. За миналата година износът за Украйна е намалял с 55.5% до 372.2 млн. лв. По-малък е спадът при вноса - със 7.3 на сто до 1.04 млрд. лв. Износът за Русия се е свил с 9.5% и през 2014 г. е бил около 1 млрд. лв. Вносът от тази страна е намалял по-драстично - с 16.8% до 7.78 млрд. лв.

Резултатите за търговията с трети страни показват, че най-много се е увеличила търговията между България и Иран, но тя няма голямо отражение върху общите резултатите, тъй като номиналните ѝ стойности не са високи. И през 2014 г. български стоки се изнасят основно за Турция, Китай, Македония, Сингапур и Русия. Най-много е намалял експортът на минерални горива и масла към трети страни - с повече от 13%. Най-голямо увеличение има при разнообразните готови продукти, продавани в трети страни. Детайлна статистика за търговията с ЕС все още няма.

Вносът от страни извън ЕС е предимно от Русия, Турция, Китай и Украйна. През 2014 г. са внасяни по-малко горива и масла, а се е увеличил импортът на разнообразни готови продукти, машини и оборудване, артикули, класифицирани според вида на материала.

Намалява производството на въглища и метални руди

Статистиката отчита минимално увеличение на промишленото производство през декември 2014 г. спрямо година по-рано. Сериозен спад има при производството на метални руди (-18%) и въглища (-16.4%). Увеличение е регистрирано при автомобилите и ремаркетата (53.9%), металните изделия (26.2%), неметалните материали и суровини (31.9%).

На месечна база промишленото производство е нараснало с 1.1 на сто през декември. През последния месец на годината са се произвеждали повече метали, тютюневи изделия, текстил и по-малко машини и оборудване и ремонт и инсталиране на машини и оборудване.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес