Българите недоволни от цените, одобряват свободата да работят в ЕС

Българите недоволни от цените, одобряват свободата да работят в ЕС

Повишаването на цените е водещ негативен ефект след първата година от членството на България в ЕС, най-позитивното очакване от членството е възможността за пътуване и работа в страните от Съюза. Това показва оповестено в сряда проучване на „Алфа рисърч“, проведено по поръчка на министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова.

За 54% от българите повишението на цените е основен проблем, за 38% - нарастването на инфлацията, а за 37% - изтичането на квалифицирана работна ръка и млади хора. Тридесет на сто приемат като негативен ефект от членството в ЕС риска от фалит на български предприятия поради слабата им конкурентоспособност. Нарастването на цените на недвижимите имоти е посочено от 24% от хората.

Най-позитивното очакване на българите от членството в ЕС произтича от възможностите за свободно пътуване и работа в ЕС (52%). Такъв процент от хората посочват като постижение ангажиментът на ЕС за освобождаването на българските медици в Либия.

Основната обществена критика е към способностите на българската държава да създава все по-благоприятни условия за усвояването на ползите от членството.

Според 41% от анкетираните средствата от европейските фондове "ще се концентрират в тесни кръгове, близки до властта". Според 34 на сто парите ще останат неизползвани поради липсващ капацитет и злоупотреби, а 21% смятат, че

парите ще се разпределят честно и прозрачно. Евентуално дискредитиране на начина на използване на европейските фондове може да стане един от мощните източници на евроскептицизъм, посочи директорът на „Алфа рисърч“ Боряна Димитрова.Най-невралгични и нуждаещи се от подобрение и европейско финансиране според хората са сферите на здравеопазването (87.8%), селското стопанство (78%), образованието, обучението (73.9%). Като най-належащи за въвеждане на европейските стандарти и практики се сочат съдебната система, реформата на администрацията, борбата с незаконната имиграция, правата на потребителите.

Изследването регистрира положително мнение за европейската мрежа НАТУРА 2000.

Изследването, осъществено между 22 ноември и 3 декември сочи, че мнозинството от българите продължават да подкрепят избрания от страната път. Общо 79% подкрепят членството в ЕС и само 19% са негови противници.

Според изследване на европейската агенция "Евробарометър", обаче само малко повече от половината българи (52%) одобряват членството в ЕС. Това поставя България сред десетте най-недоволни страни в ЕС заедно с Великобритания, Латвия, Австрия, Унгария, Кипър, Чешката република, Финландия, Италия и Малта.

Проучването на „Алфа рисърч“ показва, че по отношение на ефекта на членството върху отделната личност преобладава неутралното отношение. С позитивни очаквания за личните ползи са предимно младите, хората с високо образоване и доходи. Хората на средна възраст не очакват съществена промяна, а по-възрастните (над 61 г.) - в най-голяма степен смятат, че ще загубят в резултат на членството. 31% от запитаните заявяват, че ще усетим ползите от членството в ЕС в близките 5-6 години, а според 49% ще трябва да чакаме повече от 6 години. 11 на сто смятат, че ползите ще бъдат твърде малко и няма да се усетят.

Българите са подчертано позитивно настроени към по-нататъшното разширяване на Евросъюза, което се подкрепя от 60% от запитаните. Скептицизмът доминира относно присъединяването на Албания и особено на Турция, а около 70% от българите одобряват присъединяването на Македония, Сърбия и Хърватия.

Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова изрази удовлетворение отпродължаващата висока обществена подкрепа сред българите за членството в ЕС. Всеки риск от непрозрачно усвояване на фондовете крие много други странични рискове с висока степен на опасност, това е огромен тест за българската политическа система и административен капацитет през 2008 г., допълни тя.

Проучването на Eвробарометър показва, че на първо място сред проблемите на гражданите на ЕС е безработицата с 27%, следвана от покачващата се инфлация (26%). Престъпността, здравеопазването, икономическото положение и имиграцията са другите големи проблеми за гражданите на ЕС. Проучването е направено между септември и ноември, като са анкетирани 30 хил. души във всички 27 страни членки на ЕС.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?