Българите получават най-ниските заплати в ЕС

У нас се плаща средно 3.1 евро на час, а в Швеция – 40 евро

Сн. БГНЕС

Средната брутна работна заплата на пълно работно време в България за 2010 г. е най-ниска от всички 27 страни-членки на ЕС. Българинът е получавал средно за година 4 395 евро, което е най-нисък показател в ЕС, докато в Дания тази цифра е била 58 640 евро на година. Това показват данните на Евростат за заплатите и разходите на труд в ЕС.

Сред най-добре заплатените европейци са тези в страни като Германия - средногодишно 42 500 евро, в Белгия - 43 400 евро, в Люксембург - 49 316 евро, в Холандия - 45 215 евро, Финландия и Швеция - по 40 000 евро и др. По-добре от нас са били заплатени и в Румъния - 5 891 евро, в Литва - 6 735 евро, Латвия - 8 596 евро, Естония - 9 712 евро на година и др.

България е на дъното и по минимална работна заплата - 138 евро, докато в Румъния тази ставка е 162 евро. В Люксембург минималната работна заплата е 1 800 евро на месец, а в Дания, Холандия, Франция и Белгия минималната работна заплата варира около 1 500 евро. България и Люксембург са в двата края на обхвата и за покупателната способност на европейците - 1 495 евро в Люксембург и 272 евро в България.

Средните почасови разходи за труд варират от 40 евро в Швеция, 38 евро в Дания, 37.7 евро в Белгия - до 3.1 евро в България и 4.2 евро в Румъния. Тези цифри включват не само компенсация за служителите, но и разходи за професионално обучение, други разходи, данъци и субсидии, направени или получени от предприятието.


В тази класация Малта е с най-голям дял на разходите, разпределени за заплати - 92 на сто. В Швеция, Франция и Белгия делът за надници и заплати е около 67 на сто. България заедно с Румъния, Латвия, Литва и Унгария отново е в дъното на ЕС по този показател, като делът на разходите за труд, разпределен за заплати - варира между 5 и 10 на сто.

Делът на служителите, които се считат за лица с ниски доходи е най-висок в Латвия - 30 на сто. Повече от един на всеки четири служители в България, Румъния и Литва също се отчитат като служители с ниски доходи.

Жените са били по-ниско платени от мъжете средно с около 16-17 на сто през 2010 г. в рамките на целия ЕС, отчита още изследването на Евростат. Най-големи разлики в заплащането между мъжете и жените са били отчетени в Естония, Чехия и Австрия - средно около 25 на сто. Най-малко пропуски по този показател са открити в Словения, Малта, Италия и Белгия. Ю

България заедно с Литва, Португалия, Швеция и Франция се намира в "златното сечение" по отношение заплащането мъже-жени.

Изследването отчита, че много от жените работят на непълно работно време или по нетипични договори, което може да има отрицателно въздействие върху тяхното заплащане, кариерно развитие, възможности за издигане и пенсии. ЕС се стреми да насърчи равните възможности, като се предвижда премахване на разликите в заплащането на мъжете и жените, сочи изследването на Евростат. Стратегия за равенство между жените и мъжете /2010-2015/ бе приета от Европейската комисия през септември 2010 г., припомня европейската статистическа агенция.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?