Българите работят с 3 години по-кратко от средното за ЕС

Българите работят с 3 години по-кратко от средното за ЕС

Българите работят средно 33 години при средна продължителност на трудовия живот в ЕС 36 години, сочат данни от анализ на Евростат.

В отделните държави членки продължителността на трудовия живот е много различна - от 32 години в Италия - до 42 години в Швеция.

Две държави, които не са членки на ЕС достигат пикови показатели по продължителност на професионалния живот - най-дълъг е той в Исландия - 47 години и най-кратък в Турция - 29 години.

В съседните ни държави- Румъния и Гърция средната продължителност на трудовия живот е както у нас – 33 години. В Сърбия и Македония тя е по 32 години.

Като цяло мъжете в ЕС се трудят с 5 години повече от жените: 38 години при мъжете и 33 години при жените. Тази специфика е била правило в повечето страни на ЕС с изключение на две.държави - Латвия и Литва.

В Латвия няма голяма разлика в продължителността на трудовия живот между мъжете и жените, а в Литва продължителността на трудовия живот е по-дълга за жените, отколкото за мъжете.

Сред държавите-членки на ЕС Малта има най-голяма разлика между половете - там мъжете се трудят 12 години повече от жените, отчита Евростат.

Според европейската статистика страната в ЕС с най-висок праг на пенсиониране е Холандия – 65.7 години.

В диапазона с възраст за получаване право на пенсия между 65-66 години също така спадат държави като Финландия (65.2), Франция (65.3), Германия и Испания (65.4). Най-ниски са били пенсионните прагове в Словакия, Малта и Литва - съответно по 62 години.

Прогнозите на експертите са през 2020 г. средната възраст за пенсиониране в ЕС постепенно да се изравни, като достигне 65-66 години и за мъжете и за жените, с малки разлики на национални нива.

Споделяне

Още от България