Българите разделени за подкрепа при удар срещу Ирак

В българското общество преобладават негативни настроения срещу подкрепата на България за евентуален военен удар срещу Ирак, но и процентът на споделящите решението на правителството и парламентът не е малък, показва експресно проучване на общественото мнение през уикенда, поръчано от правителствената информационна служба.

Според 47,8% от анкетираните, националните интереси на страната не налагат България да предостави коридори за преминаването на военни сили при евентуална операция срещу Ирак. 43,7 процента от анкетираните обаче са на противоположното мнение - че българският интерес изисква да се даде подобно разрешение, показват данните от представителното социологическо проучване на агенция "Скала".

Според 36,9 % националните интереси на България изискват да се даде разрешение за пребиваване на наша територия на самолети на САЩ, а според 53,7 % не трябва да се дава разрешение. 35,5 на сто са съгласни да се изпрати българско формирование в съседни на Ирак страни, 53,9 на сто са против това.

На въпрос "мислите ли, че режимът в Багдад заплашва световния мир и сигурност", 23,9 % са отговорили "да", 39,9 % с "допускам, че донякъде е така", а 30,8 на сто са отговорили с "не".

Според 12,9 % от българите международната общност трябва да използва военни средства при изчерпването на възможностите за мирно уреждане на иракската криза. Според 42,1 % това трябва да стане, но само след решение на Съвета за сигурност на ООН. Категорично против военно решение са 37,9 на сто.

Според първоначалния анализ на изследването, реакцията на българите е противоречива и преобладаващо негативна, но не е нито единна, нито особено остра, съобщи правителственият говорител Димитър Цонев. Изводът е, че правителството има ресурс да получи подкрепата на близо две трети от българските граждани, ако се разсеят страховете и хората се убедят, че военната операция е единственият изход, особено ако е санкционирана от Съвета за сигурност на ООН.

Още от България