Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Българите са най-колебаещите се в света за Covid ваксинацията

43 коментара
Българите са най-колебаещите се в света за Covid ваксинацията

Одобрението към правителствата по света за справянето с пандемията Covid-19 все още е високо, но бавно намалява. Ограниченията за пътуване са широко приети като средство за борба с пандемията. Жертването на човешките права също, но то събужда и критика. Отношението към ваксините е по-скоро положително, въпреки че сянката на съмнението остава значителна, дори и преобладаваща в редица страни. На този фон в България има най-много колебащи се по отношение на това дали да се ваксинират или не. 

Това показва глобално изследване на отношението към коронакризата, проведено от световната асоциация "Галъп интернешънъл" в края на 2020 г. Проучването обхваща 47 държави по света и около 45 000 пълнолетни граждани, което е представително за около две трети от глобалното население.

Къде е България?

32% от запитаните в края на миналата година българи смятат, че правителството у нас се справя добре със ситуацията с коронавируса. Близо две трети (56%) обаче не се съгласяват. 11% не могат да преценят. 

В първите месеци на кризата българското правителство, а и много други по света, получиха силен ситуационен рейтинг, породен донякъде и от страха и неизвестността на новата заплаха. В последните месеци този силен първоначален заряд на подкрепа се изчерпва – и поради привикване със новата ситуация и живот в условията на коронавирус, и поради сериозния ръст на новите случаи в страната в края на 2020 г.

Ако през април и юни мнозинства от близо три четвърти одобряваха начина, по който правителството у нас се справя с коронавируса, то сега този дял се е стопил до една трета и ще трябва да се изчака ефектът от спада в случаите на коронавирус, за да се види има ли съживяване на показателите.

Две трети от българите се съгласяват с твърдението, че ограничаването на пътуването между страните е приемлив метод за борба с разпространението на коронавируса. Една пета е на противоположното мнение. 9% не могат да преценят. Общественото мнение в страната ни е по-скоро близко до средното за света.

В края на 2020 г. у нас се наблюдава закономерен на фона на многото заболели спад в склонността на обществото ни да приема заплахата от коронавируса за преувеличена. Почти еднакви са дяловете на тези, които вярват, че заплахата от Covid е преувеличена (42%), и тези които не се съгласяват с твърдението (44%). Преди това тезата за преувеличеността имаше повече поддръжници. През последните месеци делът на пренебрегващите опасността е спаднал значително – с повече от 30 процентни пункта от първата вълна на изследване в края на март. 

Повече от половината от запитаните българи (56%) изразяват готовност да се откажат от някои от своите човешки права, ако това ще помогне да се спре разпространението на коронавируса. 31% не биха жертвали своите човешки права, дори и за да ограничат заразата. 13% не могат да формират мнение по този въпрос. Забелязва се и сериозен спад на изразената готовност за това, в сравнение с декларираното съгласие през март (83%) и април (78%). Българското общество е и далеч по-неуверено в съгласието си за отказ от човешки права на фона на обобщените за света данни.

42% от българите изразяват своето желание да се ваксинират, в случай че има обществено достъпна ваксина срещу коронавируса, която е считана за безопасна и ефективна. 36% по-скоро не биха си поставили такава ваксина. Отговорите у нас са близки до средните стойности за ЕС, особено до тези на източните държави от Съюза. Отговорите с "не знам" са 22%, което е най-високият регистриран дял на колебание сред всички държави, участвали в глобалното изследване. 

Не личи ясно формирано мнение и когато респондентите у нас са помолени да помислят дали ако има ваксина, която се счита за безопасна и ефективна, повечето хора биха се ваксинирали. 27% смятат, че мнозинството у нас ще се ваксинира, 23% изразяват съмнение, още 27% смятат, че няма да има ясно изразено мнозинство по този въпрос у нас, а останалите 23% не могат да преценят изобщо как да отговорят.

Изглежда, че макар и българите да не приемат с особен ентусиазъм идеята за ваксинация срещу Covid-19, пандемията не е повлияла негативно на цялостните нагласи на обществото ни към ваксините. Малко над една трета е делът на тези, които споделят, че след глобалната пандемия от коронавирус е по-вероятно да се ваксинират по принцип, а малко под една трета са тези, които казват, че няма промяна в тяхното отношение по този въпрос. Една четвърт пък е делът на тези, които споделят, че сега е по-малко вероятно да се ваксинират. 

Отношението по света към ваксините

Повече от две трети от хората по света казват, че биха се ваксинирали срещу Covid-19, ако има публично достъпна ваксина и тя се счита за безопасна и ефективна. Една четвърт обаче са по-склонни да откажат възможността за прилагане на ваксина. Под 10% се колебаят по този въпрос.

Сред регионите и големите нации, хората в Индия (85%) и Азия (до 80% в източната част на континента и – например – 98% във Виетнам) показват най-силна готовност да бъдат инжектирани с ваксината срещу Covid-19. Хората в Русия, Европа и Африка изглеждат по-сдържани спрямо ваксината срещу Covid-19, дори ако достъпът е лесен и ваксините са доказано безопасни и ефективни.

Най-голямо нежелание по отношение на новата ваксина срещу Covid-19 показват хората в Босна и Херцеговина, Сърбия, Чехия и други европейски страни. Дори в тези страни обаче няма явно мнозинство срещу възможността за ваксинация, а делът на защитници и противници на ваксината са почти равни.

По-голямата част от запитаните по света вярват, че повечето хора в тяхната страна биха се ваксинирали, ако има достъпна ваксина срещу коронавирус, която се счита за безопасна и ефективна. Други 17% смятат, че мнозинството в тяхната страна няма да се съгласи да получи ваксина, а 22% не смятат, че ще има ясно изразено мнозинство по този въпрос.

Отново хората в Индия и Източна Азия като цяло (и на двете места с над 70% дял от положителните отговори) са по-убедени, че техните сънародници ще ползват новата ваксина.

Хората в Русия, ЕС-изток и Африка, от друга страна, показват колеблива вяра в готовността на своите общества да се ваксинират, със значителен дял отрицателни отговори (до една четвърт от всички отговори). Като цяло, това са регионите, в които няма явно мнозинство по отношение на желанието на хората да получат новата ваксина срещу коронавирус.

Изглежда, че глобалната пандемия на коронавирус също е направила повечето хора по света и по-склонни да се ваксинират като цяло – 50% от интервюираните декларират, че имат това мнение. И все пак, има 18%, които твърдят, че след пандемията те са по-малко склонни да се ваксинират. 28% казват, че няма промяна в отношението им към ваксините.

Хората в Индия, Азия и Близкия изток се очертават по-склонни към ваксини като цяло. За разлика от тях, хората в ЕС и Европа като цяло, както и в САЩ, казват относително по-често, че не е имало промяна в възгледа им към ваксините.

Като цяло изглежда, че никъде по света пандемията от коронавирус не е създала значително негативно отношение към ваксините по принцип. До една пета от всички респонденти в различни региони споделят, че сега е по-малко вероятно или много по-малко вероятно да се ваксинират. Най-големият подобен дял е в Близкия изток и Европа (главно в източните страни от ЕС и страни извън ЕС).

Мерките на правителствата по света

Повече от половината от световното население по-скоро се съгласява или категорично се съгласява, че правителството в съответната страна се справя добре с коронавируса. Двама от всеки петима не са съгласни или категорично не са съгласни. Останалите се колебаят в преценката си.

Трите предишни вълни от социологически проучвания разкриха, че одобрението на националните правителства за кризата с Covid-19 остава постоянно високо през цялата 2020 г. В края на годината първоначалният скок на доверието на националните правителства постепенно намалява и сега одобрението за действията на правителствата спрямо пандемията леко ерозира. 

Картината на регионално ниво и на ниво големи страни е доста разнообразна – хората в Индия, например, (86% от анкетираните там са съгласни или категорично са съгласни, че правителството им се справя добре в тази ситуация) и Австралия (82%) са най-доволни от начина, по който правителството им се справя с коронавируса в края на 2020 г.

Хората в Азия като цяло изглеждат доволни от действията на своите правителства спрямо коронавируса (източните региони на континента показват малко по-високи нива на удовлетворение) – в сравнение с други части на земното кълбо.

Абсолютното мнозинство от анкетираните във Виетнам заявяват, че са доволни от своето правителство по време на пандемията. Голяма част от обществата в Република Корея, Азербайджан и Малайзия също вярват, че техните правителства се справят добре със ситуацията.

Гражданите в САЩ, Европа и Латинска Америка, от друга страна, сега са най-критични към начина, по който тяхното правителство се справя с коронавируса. Недоволството от правителството е особено високо по отношение на управлението на кризата с Covid в Украйна, САЩ, Великобритания и Босна и Херцеговина – над две трети от интервюираните там съобщават, че са недоволни от правителството.

Човешки права срещу пандемията

Почти трима от четирима от анкетираните в целия свят изразяват готовността си да жертват някои от своите човешки права, ако това помага за предотвратяване на разпространението на болестта. Една четвърт споделят обратното мнение.

Продължава обаче тенденцията на намаляване на готовността за жертване на човешките права. При първите вълни от глобални допитвания през пролетта на 2020 г. желанието за отказ от права достигаше и до 80% в световен мащаб.

Значителен дял от гражданите в Индия, Австралия, Азия, Близкия изток, Африка, а също и западните страни в ЕС, са готови да жертват някои от своите човешки права, ако това ще помогне за предотвратяване на разпространението на болестта. До 90% от хората в Грузия и Виетнам заявяват, че са готови да се откажат от някои от правата си, за да се борят с вируса, но дяловете са значителни и в Германия, Кот д’Ивоар, Армения, Ирак, Киргизстан, Австрия и т.н.

Хората в Русия, Латинска Америка, източната част на ЕС и САЩ не са толкова склонни да се отказват от човешките си права, дори ако това помага да се предотврати разпространението на вируса.

Най-големият дял на нежеланието по този въпрос е регистриран в Япония, Мексико, Перу, Палестина и източните страни от ЕС.

Повече от три четвърти по света са съгласни или категорично са съгласни, че ограниченията за пътуване между страните са приемливи, за да се борим срещу разпространението на коронавируса. Една пета не са съгласни или категорично не са съгласни.

В региони и големи страни като Австралия, Източна Азия, САЩ и ЕС (особено западните страни от ЕС) положителните отговори на тема "ограничения в пътуването" достигат до над 80% от всички отговори (дори 91% в Австралия). Ограниченията за пътуване са най-малко приемливи за хората в Близкия изток, страните от източната част на ЕС и Русия – до една трета от анкетираните са против разглеждането на ограниченията за пътуване като приемлива мярка в борбата срещу болестта. 

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

43 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Силвана Влахлийска
  #43

  Още няма доказателства доколко безопасни са ваксините. Повечето хора на възраст има болно сърце, високо кръвно, а по-младите имат алергии. Ако ваксините предпазват само за 1 година, то риска не си струва.

 2. Коментарът е изтрит в 21:14 на 30 ноември 2021 от автора.
  #42
 3. ivancho ivanov
  #41

  Естествено всеки е господар на духа и телото си, но всяко решение трябва да се основава на информиран избор - този, които не желае да бъде ваксиниран разчита на т.н.стаден ефект, т.е. повече от 70% от населеението е имунизирано чрез преболедуване или ваксиниране, но за да се стигне до този процент трябва ваксиниране или преболедуване с "бонуса" умиране, факт на който разчитат останалите 30%!

 4. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
  #40
 5. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
  #39
 6. Kruger
  #38
  Отговор на коментар #14

  Разбира се, че зъболекарят носи отговорност, ако причини щети на пациента си поради всякаква причина - небрежност, неправилна преценка или "без да иска". Затова има застраховки професионални отговорности. Лекарската е една от най-скъпите особено за някои дисциплини (Мedical Мalpractice се нарича и е задължителна). И изобщо всеки носи отговорност за действията си. Професионално, лично, в качеството си на какъвто и да към когото и да е. И никакви декларации не могат да го освободят, в съда.

 7. Борис Б
  #37

  Така и ще си изчезнем, тъпи и невежи, но ... "тарикати" .

 8. Това е така, защото българите сме наѝ-"чипираните" с КГБ ваксината, още от детската градина...!!!

 9. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
  #35
 10. случайно минаващ
  #34
  Отговор на коментар #26

  " Недоверчивостта е мъдрост за глупака" - за съжаление, не помня кой го беше казал.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.