Българите са най-скептични в ЕС, че бежанците може да помогнат на страната

Българите са най-скептични в ЕС, че бежанците може да помогнат на страната

Мнозинството от българите смятат, че бежанците затормозяват развитието на страната им, а едва 9 на сто са на мнение, че мигрантите може да помогнат. Това ни прави една от най-скептичната страна в Европейския съюз спрямо очакванията от търсещите убежище, показва изследване в 14 европейски страни, проведено от агенции-членки на световната асоциация УИН/“Галъп интернешънъл“. 

Любопитно за повечето анкетирани европейци, че когато става въпрос за бежанската криза на европейско ниво, те смятат, че Еврокомисията трябва да направи нещо повече по проблема, но когато стане въпрос за собствената им страна предпочитат проблемът да бъде игнориран.

Повече от половината (57%) от анкетираните смятат, че Европа трябва да прави повече в отговор на текущата бежанска криза. Най-чувствителни дялове показват италианците (83%) и гърците (87%). Белгийците (41%) и французите (37%) са по-скоро на обратното становище.

Но когато анкетираните са помолени да оценят политиката на собствената си държава, картината изглежда по-различно. Мнозинство от 59% от запитаните в 14-те изследвани страни мислят, че икономическите мигранти като цяло затормозяват тяхната страна, заради търсенето на работа, жилище, здравни услуги и т.н. Някои от страните, които са сред целите на мигрантите, са и в най-малка степен съгласни с твърдението, че бежанците подсилват тяхната държава, чрез труда и уменията си. Например, в Белгия делът на съгласните с това твърдение е 29% , във Великобритания – 36%, в Италия – 32%, в Германия – 35%, Франция – 35%, Холандия – 35%. Във всички тези страни, мнозинствата се съгласяват с алтернативното твърдение – че всъщност бежанците затормозяват страната им. Някои северни страни (но не само те) обаче, все пак показват повече подкрепа за положителното отношение към мигрантите.

По този индикатор България е екстремен случай със само 9% съгласни, че мигрантите могат да помогнат на страната и 91% са на обратното мнение.

Запитани дали ако имат свободна стая, биха подслонили бежанец, докато бъдат обработени документите му, всеки трети европеец (35%) казва, че би го направил, но близо две трети (65%) биха отказали. Българите (14%), британците (20%) и холандците (27%) са по-склонни да откажат временен подслон. По-готови да дадат подслон са в Испания (62%), Гърция (48%) и Германия (48%).

Данните от изследването показват, че в България явно масово се споделят страхове от мигрантската вълна – чувствителни на фона на и бездруго тревожната картина в европейски мащаб. Това вероятно се дължи и на тежките възприятия на българите за собственото им материално положение, и на липсата на особено доверие в българските институции, и на естествените страхове от новото и друго, посочват от "Галъп Интернешънъл".

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?