Българите са с най-много просрочени дългове в ЕС след гърците

В Европа всеки десети има неплатени навреме заеми или сметки, у нас – всеки трети

Българите са с най-много просрочени дългове в ЕС след гърците

Българите са с най-много просрочени задължения по заеми и сметки в ЕС след гърците, сочи статистика на Евростат за 2016 г. Подобно проучване се прави веднъж на 8 години.

През 2016 г. 10.4% от населението на ЕС е било изпаднало в просрочие по ипотека, наем или месечни битови сметки. Тоест всеки десети европеец е имал отложени задължения, сочат данните.

Към същия момент делът на тези хора в България е бил 34.2%. По-лошо е било положението единствено в Гърция, където близо половината от населението – 47.9%, е имало просрочия.

Прави впечатление, че в България просрочията предимно са по битови сметки или задължения, различни от банковите заеми за жилище. Страната е в групата на държавите със сравнително ниски просрочия по ипотеки – едва около 2% от населението е имало този проблем през 2016 г. За сравнение, показателят в Гърция е достигнал 15.3%.

Сравнително много хора не са могли да си плащат заемите или сметките навреме през 2016 г. и в Кипър – 26.6% от населението. В челото на негативната класация е и Хърватия – с дял от 26.4%.

Половината от държавите в ЕС – 14 страни, са се представили по-добре от средното за съюза и имат дял на гражданите с просрочия под 10.4%. Най-добри са показателите в Германия, Чехия и Холандия, където делът на населението с просрочия по заеми или сметки през 2016 г. е бил съответно 4.2%, 4.4% и 5%.

Като цяло, просрочията по ипотечните кредити са по-редки в сравнение с тези по комуналните сметки. Например делът на гражданите на ЕС със забавени плащания по ипотеки или договори за наем през 2016 г. е бил 3.5%. Хората с деца два пъти по-често са били в подобна ситуация. Делът на просрочилите при такива домакинства е бил 4.8%, докато при домакинствата без деца – 2.3%.

Споделяне

Още от Бизнес