Българите са сред най-доверчивите в Европа

Вярата в интернет новини и препоръки, в социалните мрежи и в търговските марки е над средната в ЕС

Паскал Русари от БНП-Париба представя проучването

Българите се очертават като най-доверчивата нация в Европейския съюз с доста над средния за Европа процент на доверие в социалните мрежи, интернет новините, европейските институции, търговските марки и са безспорен лидер по вяра в семейството. Това сочат данните от изданието Наблюдател (Observatoire) за 2017 г. на френската финансова група БНП-Париба", което от 1985 г. насам разглежда потребителските нагласи в страните от ЕС. България за пръв път е включена в доклада.

Българите имат най-високо ниво на доверие в семейството сред страните от ЕС като 95% са заявили, че вярват на най-близките си при среден за ЕС процент от 92 на сто. Доверие в евро институциите имат 45% от сънародниците ни, докато средното ниво за ЕС е 32%. Близо 60% от българите вярват на интернет, а средното за ЕС е 40%. Над 50% от хората в България се доверяват на социалните медии, докато средният процент за ЕС е 31%.

Обяснението за тенденцията за доверието в интернет е бързият и изгоден достъп до мрежата в България. Страната ни е сред водещите в ЕС по отношение на скоростта на мобилния и фиксирания интернет и поради това все повече хора използват мрежата за информиране и забавление за сметка на традиционните медии.

Българите вярват и на финансовите компании с 38% положителни отговори, докато средното за останалите държави e 30%.

Една трета от хората у нас също така вярват в доброто бъдеще, но тук по-оптимистични от нас са румънците с 50% и датчаните с 49%. Най-големите песимисти относно бъдещето са италианците с 19% вяра в него и германците с 21%.

С най-голямо желание за харчове и най-малко спестявания в ЕС

Оптимизмът в бъдещето е в основата на заявеното намерение за по-големи разходи. В България 69% от интервюираните са отговорили, че възнамеряват да харчат повече. Това е много по-високо от средното ниво за ЕС от 46%. В същото време, по отношение на намеренията за спестяване сме под средното ниво за ЕС от 41%. За България цифрата е 26% и това е най-ниският показател за всички проучвани държави.

Вярата в светлото бъдеще е свързана с увеличението на заплатите

За 59% от българите увереността в бъдещето идва най-вече от ръста на заплатите, при среден  процент за Европа от 40%. Обяснението е значителната разлика между жизнения стандарт в България и по-развитите западни страни. Ръстът на заплатите е от най-малко значение за хората в Дания със 17%, Великобритания с 26% и Германия с 27%.

Вторият по важност фактор за увереността в бъдещето е спадът на безработицата. Той е бил посочен от 44% от българските участници в Наблюдателя за 2017 г.  Средното за ЕС е 32%, а този фактор е най-маловажен за италианците, от които едва 4% са дали положителен отговор.

На трета позиция 35% от хората в България поставят ръста на икономиката. Средното за ЕС е 29%, а това е най-важно за италианците и испанците с 41%. Най-малко внимание на ръста на икономиката отдават германците с 12%.

Решенията за покупка повлияни от семейството и интернет

Българите търсят съвет и мнението на други хора, когато вземат решение за покупка. Най-много вярваме на препоръките на семейство и приятели с 92% положителни отговори, което е по-високо от средното ниво за ЕС от 84%. При нас е по-високо и нивото на доверие към мненията, споделени в социалните медии – 74% при средно ниво за ЕС от 63%.

Повече от половината хора в България вярват на търговските марки, сочат още данните от проучването. С 51% сме близо до средното ниво за ЕС от 46%. Най-голямо доверие към марки имат британците с 55% положителни отговори.

По отношение на лоялността към марки ние и румънците сме с най-високи показатели. В Румъния 81% от хората избират един и същи бранд, а в България – 80%. Средното за ЕС е 71%.

Друга интересна тенденция е, че 77% от хората в България знаят предварително продукт на коя марка ще купят и сме близо до средното ниво за ЕС, което е 72%. По отношение на новите брандове, 56% от българите посочват, че биха пробвали такъв продукт, което е по-високо от средното ниво за ЕС от 47%.

Българите имат най-високо ниво на доверие в ЕС към сертификатите за качество – 84% са посочили, че вярват на брандове с такива етикети. Средният показател за ЕС е 68%.

Споделяне

Още от Европа