Българите са сред най-малко убедените в нуждата да се помага на чужди държави

Като цяло европейците потвърждават подкрепата си за международното развитие

Българите са сред най-малко убедените в нуждата да се помага на чужди държави

Tазгодишното проучване на Евробарометър относно сътрудничеството на ЕС за развитие показва широк консенсус сред европейските граждани относно важността на международното сътрудничество и развитие. Почти 90% от гражданите на ЕС заявяват, че сътрудничеството за развитие е важно, за да се помага на хората в развиващите се държави.

Това потвърждава тенденцията, наблюдавана през последните години, и показва, че сътрудничеството за развитие е една от политиките на ЕС, които най-често се възприемат положително, съобщи ЕК.

Проучването показва, че българите са сред най-слабо убедените в тази позиция.

Три четвърти от европейците са съгласни, че ЕС следва да укрепи партньорството си с Африка и да увеличи финансовите инвестиции за създаването на работни места и осигуряването на устойчиво развитие и на двата континента.

Европейските граждани подкрепят работата за постигането на обща глобална програма за развитие в рамките на целите за устойчиво развитие. На въпроса кои са основните предизвикателства пред развитието, гражданите подредиха по приоритети възловите цели за устойчиво развитие така: образование, мир и сигурност, вода и канализация, здравеопазване, продоволствена сигурност и селско стопанство, икономически растеж и заетост и права на човека.

Над 70% от гражданите на ЕС заявяват, че финансовата помощ е ефективен начин за справяне с незаконната миграция и също толкова голяма част изразяват съгласие, че предоставянето на финансова помощ за развиващите се страни допринася за намаляване на неравенството в тези държави. Същият процент европейци смятат, че предоставянето на финансова помощ за развиващите се страни е ефективен начин за засилване на влиянието на ЕС по света.

Българите са сред европейците, най-малко склонни да подкрепят осигуряването на помощ за развитието на чужди държави, показват данните.

Над две трети (67 на сто) от участвалите в допитването българи казват, че осигуряването на помощ за хората в развиващите се страни е важно. Това е най-ниският дял в ЕС (средно 86 на сто) и представлява спад от пет на сто спрямо миналата година. Половината българи (49 на сто) са на мнение, че справянето с бедността в развиващите се страни трябва да бъде сред основните цели на ЕС, а 64 на сто очакват фирмите да помагат на тези държави.

Българите (65 на сто) са сред европейците, най-слабо убедени, че решаването на въпроса с бедността извън Европа е от полза за ЕС, че допринася за европейското влияние и за спокойствие и справедливост по света.

Българските участници в допитването са изразили най-сдържана подкрепа (49 на сто) за възможността ЕС да повиши помощта за Африка (спрямо 75 на сто такива отговори средно в ЕС).

Докато 71 на сто от останалите европейци са на мнение, че помощта за развитие е средство за справяне с миграцията, това становище споделят 57 на сто от българите, сочат данните.

Споделяне

Още от Европа

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?