Българите са сред ней-нередовните платци в Европа

Българите са сред ней-нередовните платци в Европа

Българите са едни от най-нередовните платци в Европа, сочат данните на ежегодното проучване на EOS Group за 2014 г. "Навици за плащане в Европа“, оповестено в четвъртък.

Страната ни, заедно с Румъния, се нарежда в дъното на класацията по редовни разплащания и това става на фона на усилията на европейските държави да се справят с финансовата криза и да променят навиците на бизнес и крайните клиенти при разплащанията.

Българските компании получават средно 25 процента от издадените фактури със закъснение, а по още 5 на сто не могат да съберат вземанията си и ги отписват.  Крайните потребители у нас са по-редовни плати. Те просрочват 20 на сто от сметките си, докато фирмите забавят 28 процента от плащанията си.

У нас просрочването на плащанията е 29 дни, докато в цяла Европа – 27 дни.

Данните по сектори показват, че в България най-голям е делът на просрочените и отписани вземания при компаниите в сферата на търговията (37%), следвани от сектора на услугите (30%).

Проучването сочи още, че финансовата дисциплина в западната част на континента е по-добра от тази на изток. Докато в Западна Европа навреме се плащат 78% от фактурите,  в Източна Европа това се отнася за 72% от платежните документи.

Най-стриктни са германците, където редовните плащания са 83 процента, следвани от французите, които погасяват навреме 80% от сметките и фактурите си, докато в България и Румъния в срок се плащат 70 на сто от сметките.

Забавените фактури са 19% за Западна Европа и 23% за Източна, а съответно 3% и 5% от задълженията се считат от компаниите за несъбираеми (отписани).

В опит да се справят със задлъжнялостта българските компании дават все по-кратки срокове за плащане на своите клиенти в сравнение със средните данни за Източна Европа.

Компаниите в страната ни се нареждат на второ място в района само след Полша по най-кратки срокове за отложено плащане, като определят средно 38 дни за бизнес клиентите и 24 дни за крайните потребители. Конкретните резултати за България показват, че компаниите от промишлеността дават най-дълги срокове на отложено плащане на своите клиенти (40 дни), а най-кратки те са при фирмите в областта на търговията (34 дни), следвани от услугите (37 дни).

Над половината от анкетираните (58%) в страната твърдят, че се справят изцяло с вътрешни ресурси с управлението на вземания и едва 20% наемат агенции за събиране на вземанията си от бизнес клиенти. Най-малко специализирана външна помощ използват компаниите в областта на търговията (69% от които управляват изцяло вътрешно риска). Това има своето отражение върху дейността им, тъй като те най-често не успяват да съберат навреме парите си.

Все повече фирми в България нямат средства в брой, като това е топ причината, посочена като основен фактор за просрочия при бизнес клиентите – при 52% от анкетираните. Към нея се добавят и забавените плащания от собствените клиенти – 48%, което се превръща в омагьосан кръг. При физическите лица безработицата (35%) и умишленото неплащане (31%) са основни причини за просрочия.

Споделяне

Още от Бизнес