Българите ще могат да проверяват данните си в избирателните списъци в сайта на ГРАО

Българските граждани ще могат да проверяват своите данни в избирателните списъци в сайта на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" /ГД ГРАО/.

След това всеки гласоподавател може да подаде до кмета на общината, на района или на кметството заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

В сайта на ГРАО ще може да се намери и информация за мястото на гласуване и за произвеждането на националния референдум.

По закон ГД ГРАО няма задължение да осигурява алтернативни начини за справки и информиране на гражданите (по телефон, чрез SMS), но при достатъчен финансов ресурс и време може да бъдат реализирани и други услуги.

Обявяването и публикуването на избирателните списъци са задължение на кметовете. Това се прави не по-късно от 40 дни преди произвеждането на референдума, който е планиран за края на януари.

Местата, където се обявяват избирателните списъци, се определят от кметовете на общините.

Споделяне

Още по темата

Още от България