Българите ще продължат да трупат богатство в имоти и депозити

Българите ще продължат да трупат богатство в имоти и депозити

Въпреки трудностите на световната икономическа криза българите ще продължат да трупат богатство и в следващите години, като темпът на нарастването на благосъстоянието им ще е по-устойчив. Предпочитаните форми на инвестиции обаче ще продължават да са имотите и спестяванията в депозити, но ще има и ръст в придобиването на ценни, книжа, акции и активи в пенсионни или други фондове. Това сочи анализ на “УниКредит Груп“ за България, представен в четвъртък в София от Милен Касабов, старши икономист в “УниКредит Булбанк“.

През 2010 г. и следващата година ще се запази тенденцията от миналата година на по-балансиран ръст, както при депозити, инвестиции в ценни книжа, пенсионни фондове и др., така и ипотечните и потребителски заеми и кредитните карти.

В България, за разлика от развитите страни, се запазва тенденцията основна част от общото богатство на домакинствата да е под формата на имоти - около 87% към третото тримесечие на 2009 г.

Касабов обясни това с традиционната склонност към инвестиции и спестявания в жилища, както и с много ниската степен на развитие на капиталовите пазари и твърде ограниченото предлагане на пазара на алтернативни форми за спестявания и инвестиции.

Навикът за затваряне на парите в жилища ще продължи и пред следващите години, но ще бъде изпреварен от предлаганите от финансовите пазари алтернативи.

Със сравнително добри темпове ще продължат да се увеличават и депозитите на гражданите заради предлаганата от банките добра доходност. В следващите две години вероятно те ще запазят обема си от близо три четвърти от всички финансови активи на домакинствата, смята финансовата институция.

“Ценните книжа претърпяха сериозна негативна корекция, вследствие на колапса на капиталовите пазари през 2008 година и по-бавното възстановяване на вътрешния ни пазар впоследствие. В бъдеще, ценните книжа остават с висок потенциал, но възстановяването при тях може да продължи по-бавно”, смята Касабов.

В същото време активите на пенсионните фондове останаха сравнително стабилни и обещават най-силен ръст през следващите две години, благодарение на гарантираните новопостъпващи средства ежегодно, ниската си база, а и по-консервативната инвестиционна политика, поради ограниченията за инвестиции в по-рискови инструменти.

Слабият капиталов пазар ограничил обедняването ни

Именно по-ограниченият дял на спестявания в инструменти, свързани с движенията на цените на капиталовите пазари, всъщност е предпазил домакинствата от по-сериозно намаляване на богатството в сравнение с други страни през кризисната 2008 г., през която активите на българските домакинства са се стопили с 6.5%.

Със сигурност ръстът както на активите, така и на задълженията в бъдеще ще е далеч от бурните нива периода между 2000 и 2007 година (30% среден ръст на активите и 54% на задълженията). Отново за разлика от този период, в следващите две години активите ще нарастват по-бързо от задълженията, прогнозират от банката.

“При финансовите пасиви, или задължения, бе регистриран много силен ръст през последните години, значително изпреварващ този при активите, което не бе устойчиво и благоприятно в дългосрочен план. През 2009 тази тенденция се промени и очакванията са тя да се запази през следващите две години, като финансовите активи растат малко по-бързо от задълженията на домакинствата”, смята Касабов.

Ще се запази тенденцията ипотечните кредити да са повече от потребителските, но в същото време промяната в структурата на пасивите няма да е така динамична през следващите две години.

Очакванията са възстановяването на потреблението на стоки за дълготрайна употреба и свързаното с него кредитиране да отнеме по-дълго време в България.

От друга страна, ипотечното кредитиране ще продължи да бележи ръст, макар и с по-бавни темпове в следващите две години, поради спецификата си на по-дългосрочен кредит, все още по-ниската си степен на проникване, а и предпочитанията на домакинствата у нас за спестявания и инвестиции в жилища.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?