Българите търсят кредити в лева, очаквайки обезценяване

Българите търсят кредити в лева, очаквайки обезценяване

Характерна особеност на ипотечния пазар през септември е увеличаване на заемите в лева. Хората са мотивирани от очакването, че левът ще се обезцени и кредитът им ще поевтинее, сочи анализ на “Кредит център”, опевестен през почивните дни. За миналия месец делът на заемите в лева е 46 на сто от общо изтеглените кредити. Директорът на компанията Тихомир Тошев коментира, че не може да се определи откъде клиентите им имат информация за предстоящо обезценяване на лева. Според него възможността за такова развитие е “почти нулева”. Експерти припомнят, че клиентите ще изплащат по-голямата част от кредитите си, когато България вече ще е в еврозоната. Според тях тогава  банките ще начислят допълнително такси за преизчисляване на кредита, което ще го оскъпи.

През септември е регистрирано и леко отдръпване на клиентите, като резултат от увеличените лихви на част от банките. По данни на “Кредит център” една пета от клиентите на банките са били засегнати от повишаването на лихвените проценти. Прогнозите са обаче това отдръпване да не продължи дълго, защото  на ипотечния пазар вече се появяват първите банкови промоции, които ще важат до края на година.

Увеличава се делът на българите, които теглят кредит над 100 хиляди лева, сочи още анализът на “Кредит център” за ипотечното кредитиране през септември. Според данните на компанията, която се занимава с предварителна консултация и оценка на кандидатите за банков заем, изтеглените кредити за над 100 хил.лв. вече достигат 16.46 процента от общо отпуснатите заеми през септември. Отново по данни на консултантската фирма, за периода от януари – юли, делът на кредитите от над 100 хил.лв. е бил 11.16 процента. През август процентът на заемите от над 100 хил. лв. е заемал 14.06 на сто от общото количество на отпуснатите заеми.

Делът на тези, които са получили заем до 20 хил. лв., е намалял за един месец  с 1.8 на сто. С над 2 процента са намалели кредитите в размер на 80 - 100 хил. лв. По данни на консултантската компания средният размер на ипотечните заеми, теглени в столицата през септември, е  48 728 евро. През юли средният размер на ипотечния заем е бил 39 100 евро. 

Запазва се тенденцията най-често тегленият кредит да е в размер от 40 - 60 хил. лв. По данни на консултантската компания, от юли до септември делът на тези кредити е нараснал с 3.8 на сто спрямо общото число на получените заеми.

Най-много заеми теглят хората между 25 и 35 години. През септември те са 54.63 на сто от всички кредитополучатели, минали за консултации през фирмата (през юли са били 51.64 на сто).

Обяснението се търси в поскъпването на имотите и във факта, че все повече банки се насочват към 100 процента финансиране на такива покупки. В същото време нараства и делът на клиентите, които търсят 100-процентово финансиране, обясни управляващият директор на дружеството. По думите му тази възрастова група има финансова възможност да покрива кредите си, защото месечните ѝ доходи са значително над средните в страната. За сметка на това представителите на тази група нямат спестявания.

Нараства и броят на малките фирми, които търсят кредити, за да развият бизнеса си, което отговаря и на усилията на банките да предложат по-добри продукти към дребния и средния бизнес. В началото на годината най-активни в търсенето на заем са били компании с оборот от 200 до 500 хил. лв. През септември обаче ситуацията е коренно различна – най-активни с 49.15 процента са именно малките фирми с оборот до 200 хил. лв., а тези с оборот между 200 и 500 хил. лв. намаляват с над 9 на сто. 

От “Кредит център” уточниха, че в последно време банките са започнали да приемат като обезпечение за кредитите и дълготрайни активи на компанията. Проблемът е, че когато заемът е без обезпечение с недвижима собственост, банките обикновено отпуска едва 30 на сто от исканата сума.

Продължава тенденцията да нараства делът на ипотечните заеми, които не се вземат целево за покупка на имот, а с тях се финансират други дейности. Всеки месец се увеличават запитванията за този тип заеми, но според специалистите от фирмата, такива сделки трябва да се обмислят много добре. Най-често към този тип заеми се насочват лекари, мениджъри и професии с по-висок социален статус в обществото, коментираха от дружеството.

Споделяне

Още от Бизнес