Българите в чужбина могат да гласуват и без предварително предизвестие

Българите в чужбина могат да гласуват и без предварително предизвестие

Всички български граждани, които на 6 ноември т. г. се намират извън страната, могат да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум дори да не са подали предварително заявление за това, в секция по свой избор.

За това информираха от Централната избирателна комисия в понеделник. За да бъдат допуснати до гласуване тези граждани, е необходимо да представят само документ за самоличност - лична карта, паспорт или военна карта.

В случай че срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Членовете на избирателната комисия ще предоставят на избирателите декларация, с която те ще декларират, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Ако гласуват и в изборите за президент и вицепрезидент, и в националния референдум, ще подпишат два броя декларации.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?