Българите живеят малко по-европейски

Намаляват алкохола, цигарите и хляба, за сметка на плодовете и зеленчуците

Българите са намалили консумацията на алкохол, цигари и хляб за сметка на плодовете и зеленчуците. Тенденцията е трайна от 2008 г. насам, показват данните на Националната статистика.

Благосъстоянието на домакинствата се увеличава. Над половината от българите са мобилни – имат компютър, телефон и интернет. Близо половината домакинства имат лек автомобил, а всяко телевизор, показва още проучването.

Положителна тенденция е, че разходите не изпреварват доходите. Разходите за храна се свиват и ако допреди осем години са били близо половината вече са под една трета. Растат обаче тези за ток и гориво, както и за данъци, здравеопазване и социални осигуровки.

Доходите на домакинствата основно от пенсии и заплати

През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5167 лв. и нараства с 4.3% спрямо 2015 г.

Растат доходите от заплати, пенсии и социални трансфери, докато тези от самостоятелна заетост намаляват.

Доходът от работна заплата е 2807 лв. средно на лице от домакинство през миналата година. Това е увеличение от 3% спрямо 2015 г. и с 1.5 пъти в сравнение с 2008 г. Относителният дял на работната заплата в общия доход на домакинството е 54.3%, което е с 0.7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 г., а спрямо 2008 г. нараства с 2.4 процентни пункта.

Ръстът при пенсиите е 11.4% спрямо 2015 г. През 2008 г. доходът от пенсии е 810 лв. и достига 1432 лв. средно на лице в домакинство през 2016 г. Относителният дял на доходите от пенсии през миналата година е 27.7% от общия доход на домакинствата, което е с 1.7 процентни пункта повече спрямо 2015 г.

Доходите от самостоятелна заетост намаляват с 10.9% спрямо 2015 г., но нарастват 1.2 пъти спрямо 2008 г. Средно през 2016 г. доходът на едно лице от самостоятелна заетост е бил 319 лв.

Доходът от трудова дейност извън работната заплата е бил 150 лв. през миналата година и намалява с 5.1% спрямо 2015 г. и с 12.3% спрямо 2008 г.

Доходите от другите социални трансфери - обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения, са 1611 лв. средно на лице от домакинство. Това е увеличение с 4.7% спрямо 2015 г. и с 1.3 пъти спрямо 2008 г. Доходите от всички социални трансфери формират 31.2% от общия доход на домакинствата.

Около една трета от разходи отиват за храна

През 2016 г. българските домакинства са изразходвали 4755 лв. средно на лице, което е с 1.9% повече в сравнение с 2015 г. За периода 2008 - 2016 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.5 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85.3% през 2008 г. на 82.6% през 2016 година.

За храна са изразходвани 1464 лв. средно на лице от домакинството. Относителният им дял от общия разход е 30.8%, което е с 0.5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 г. и с 5.8 процентни пункта спрямо 2008 г.

През 2016 г. разходите, свързани с жилището - вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, са 856 лв. средно на лице от домакинство, което е с 2% повече спрямо 2015 г. В сравнение с 2008 г. тези разходи са се увеличили 1.5 пъти, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива.

Увеличение на годишна база има при разходите за данъци (6.9%), здравеопазване (6%), съобщения (4.5%), социални осигуровки (4.4%), и облекло и обувки (4.2%).

Българите намаляват алкохола и цигарите за сметка на плодовете и зеленчуците

Българите са започнали да водят по-здравословен начин на живот през изминалата година, показват данните на Националната статистика.

Домакинствата са яли по-малко хляб и тестени изделия, алкохол и цигари, а са увеличили консумацията на плодове и зеленчуци.

Средно един българин е консумирал 88 кг. хляб и тестени изделия през 2016 г., което е с 1.5 кг по-малко спрямо година по-рано. В същото време е увеличил плодовете и зеленчуците съответно с 1.4 и 1.6 кг.

Намалил е и потреблението на алкохол с 1.9 литра за година и през миналата година един българин е изпил 27.3 литра алкохолни напитки. С по-малко от половин кутия е намалил и цигарите - от 647 на 639 броя изпушени цигари през 2016 г.

Покупателната способност на домакинствата за повечето основни хранителни продукти се увеличава. Най-много е нараснала при яйцата, свинското месо, ябълките, белия хляб и захарта, а най-малко е повишението при маслото.

Съществена разлика между жилищата в града и на село

Българите са добре осигурени със жилища. Само 4 на сто от тях живеят под наем, като 2.5% плащат свободен, а останалите общински наем.

В собствен дом живеят 89.7% от домакинствата през миналата година. Други 6.3% ползват жилище, без да плащат наем.

Болшинството от хората (92.3%) живеят в жилища построени преди 1990 г. От тях две трети (72.3%) са изградени в периода 1961 - 1990 г., а една пета са построени преди 1961 г. Изградените жилища след 2001 г. са 3.8% от сградния фонд.

Над две трети (67.5%) от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни апартаменти в градовете, а близо две трети в селата (64.8%) живеят в къщи с три и четири стаи.

Над една пета от домакинствата (21.5%) имат гаражи за автомобилите.

Съществена различия има в благоустрояването на домовете на живеещите на село и в града. С ток, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 75.3% от домакинствата.

Централна канализация имат 29.8% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 3.2 пъти по-голям – 96.1%. Тоалетна вътре в жилището имат 66.9% от домакинствата в селата и 97.1% - в градовете.

С централно отопление са 19.6% от жилищата в страната, съответно 26.5% в градовете и само 0.1% в селата.

Автомобили имат 49.5% от наблюдаваните домакинства, като 4.1% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 14.6% от домакинствата, а 35.2% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът. Притежават го 99.1% от домакинствата, а една четвърт имат по два и повече телевизора.

На второ място по разпространение е хладилната техника. 99% от домакинствата в градовете и 97.5% в селата имат хладилник или фризер.

Автоматична перална машина притежават 92.1% от домакинствата, 5.3% не могат да си закупят този уред по финансови причини, а 2.8% смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.7% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 6.4%, а 56.2% - само мобилен. Двата вида телефони притежават малко над една трета от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 52.1% от домакинствата (59.2% в градовете и 32.1% в селата), като една малка част ползват служебни. Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър (39.5%).

Наличие на интернет връзка в жилището имат 51.9% от домакинствата. В градовете домашен интернет има в 59% от жилищата, а в селата - в 31.9%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 40.2% от домакинствата.

Климатици притежават 35.1% от домакинствата, а 30.9% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. Една трета от домакинствата смятат, че нямат нужда от климатик.

Още от Бизнес

Защо управляващите избират Цацаров за шеф на "Антикорупция"?