Българите живеят малко по-европейски

Намаляват алкохола, цигарите и хляба, за сметка на плодовете и зеленчуците

Българите са намалили консумацията на алкохол, цигари и хляб за сметка на плодовете и зеленчуците. Тенденцията е трайна от 2008 г. насам, показват данните на Националната статистика.

Благосъстоянието на домакинствата се увеличава. Над половината от българите са мобилни – имат компютър, телефон и интернет. Близо половината домакинства имат лек автомобил, а всяко телевизор, показва още проучването.

Положителна тенденция е, че разходите не изпреварват доходите. Разходите за храна се свиват и ако допреди осем години са били близо половината вече са под една трета. Растат обаче тези за ток и гориво, както и за данъци, здравеопазване и социални осигуровки.

Доходите на домакинствата основно от пенсии и заплати

През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5167 лв. и нараства с 4.3% спрямо 2015 г.

Растат доходите от заплати, пенсии и социални трансфери, докато тези от самостоятелна заетост намаляват.

Доходът от работна заплата е 2807 лв. средно на лице от домакинство през миналата година. Това е увеличение от 3% спрямо 2015 г. и с 1.5 пъти в сравнение с 2008 г. Относителният дял на работната заплата в общия доход на домакинството е 54.3%, което е с 0.7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 г., а спрямо 2008 г. нараства с 2.4 процентни пункта.

Ръстът при пенсиите е 11.4% спрямо 2015 г. През 2008 г. доходът от пенсии е 810 лв. и достига 1432 лв. средно на лице в домакинство през 2016 г. Относителният дял на доходите от пенсии през миналата година е 27.7% от общия доход на домакинствата, което е с 1.7 процентни пункта повече спрямо 2015 г.

Доходите от самостоятелна заетост намаляват с 10.9% спрямо 2015 г., но нарастват 1.2 пъти спрямо 2008 г. Средно през 2016 г. доходът на едно лице от самостоятелна заетост е бил 319 лв.

Доходът от трудова дейност извън работната заплата е бил 150 лв. през миналата година и намалява с 5.1% спрямо 2015 г. и с 12.3% спрямо 2008 г.

Доходите от другите социални трансфери - обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения, са 1611 лв. средно на лице от домакинство. Това е увеличение с 4.7% спрямо 2015 г. и с 1.3 пъти спрямо 2008 г. Доходите от всички социални трансфери формират 31.2% от общия доход на домакинствата.

Около една трета от разходи отиват за храна

През 2016 г. българските домакинства са изразходвали 4755 лв. средно на лице, което е с 1.9% повече в сравнение с 2015 г. За периода 2008 - 2016 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.5 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85.3% през 2008 г. на 82.6% през 2016 година.

За храна са изразходвани 1464 лв. средно на лице от домакинството. Относителният им дял от общия разход е 30.8%, което е с 0.5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 г. и с 5.8 процентни пункта спрямо 2008 г.

През 2016 г. разходите, свързани с жилището - вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, са 856 лв. средно на лице от домакинство, което е с 2% повече спрямо 2015 г. В сравнение с 2008 г. тези разходи са се увеличили 1.5 пъти, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива.

Увеличение на годишна база има при разходите за данъци (6.9%), здравеопазване (6%), съобщения (4.5%), социални осигуровки (4.4%), и облекло и обувки (4.2%).

Българите намаляват алкохола и цигарите за сметка на плодовете и зеленчуците

Българите са започнали да водят по-здравословен начин на живот през изминалата година, показват данните на Националната статистика.

Домакинствата са яли по-малко хляб и тестени изделия, алкохол и цигари, а са увеличили консумацията на плодове и зеленчуци.

Средно един българин е консумирал 88 кг. хляб и тестени изделия през 2016 г., което е с 1.5 кг по-малко спрямо година по-рано. В същото време е увеличил плодовете и зеленчуците съответно с 1.4 и 1.6 кг.

Намалил е и потреблението на алкохол с 1.9 литра за година и през миналата година един българин е изпил 27.3 литра алкохолни напитки. С по-малко от половин кутия е намалил и цигарите - от 647 на 639 броя изпушени цигари през 2016 г.

Покупателната способност на домакинствата за повечето основни хранителни продукти се увеличава. Най-много е нараснала при яйцата, свинското месо, ябълките, белия хляб и захарта, а най-малко е повишението при маслото.

Съществена разлика между жилищата в града и на село

Българите са добре осигурени със жилища. Само 4 на сто от тях живеят под наем, като 2.5% плащат свободен, а останалите общински наем.

В собствен дом живеят 89.7% от домакинствата през миналата година. Други 6.3% ползват жилище, без да плащат наем.

Болшинството от хората (92.3%) живеят в жилища построени преди 1990 г. От тях две трети (72.3%) са изградени в периода 1961 - 1990 г., а една пета са построени преди 1961 г. Изградените жилища след 2001 г. са 3.8% от сградния фонд.

Над две трети (67.5%) от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни апартаменти в градовете, а близо две трети в селата (64.8%) живеят в къщи с три и четири стаи.

Над една пета от домакинствата (21.5%) имат гаражи за автомобилите.

Съществена различия има в благоустрояването на домовете на живеещите на село и в града. С ток, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 75.3% от домакинствата.

Централна канализация имат 29.8% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 3.2 пъти по-голям – 96.1%. Тоалетна вътре в жилището имат 66.9% от домакинствата в селата и 97.1% - в градовете.

С централно отопление са 19.6% от жилищата в страната, съответно 26.5% в градовете и само 0.1% в селата.

Автомобили имат 49.5% от наблюдаваните домакинства, като 4.1% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 14.6% от домакинствата, а 35.2% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът. Притежават го 99.1% от домакинствата, а една четвърт имат по два и повече телевизора.

На второ място по разпространение е хладилната техника. 99% от домакинствата в градовете и 97.5% в селата имат хладилник или фризер.

Автоматична перална машина притежават 92.1% от домакинствата, 5.3% не могат да си закупят този уред по финансови причини, а 2.8% смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1.7% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 6.4%, а 56.2% - само мобилен. Двата вида телефони притежават малко над една трета от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 52.1% от домакинствата (59.2% в градовете и 32.1% в селата), като една малка част ползват служебни. Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър (39.5%).

Наличие на интернет връзка в жилището имат 51.9% от домакинствата. В градовете домашен интернет има в 59% от жилищата, а в селата - в 31.9%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 40.2% от домакинствата.

Климатици притежават 35.1% от домакинствата, а 30.9% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. Една трета от домакинствата смятат, че нямат нужда от климатик.

Споделяне

Още от Бизнес